Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Jaunas kopņu tehniskā monitoringa sistēmas izveides analīze" (Inž.pr."Tirdzniecības ēkas jaunbūve")
Nosaukums angļu valodā "Analysis of the design for a new structural truss health monitoring system" (Eng."Construction of a new retail building")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Sandris Ručevskis
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija Darbs sastādīts pamatojoties uz Rīgas Tehniskās Universitātes, Būvniecības inženierzinātņu fakultātes bakalaura grāda un inženiera kvalifikācijas valsts pārbaudījuma darbu. Darbs kopumā sastāv no divām daļām. Pirmā daļa, pētnieciskais darbs. Pētnieciskajā daļā tiek analizētas jau esošas monitoringa sistēmas un to darbības principi. Tiks izskatīta iespēja veikt konstrukciju tehnisko stāvokļu uzraudzību, izmantojot elementos ierosinātās pašsvārstību frekvences. Pie mainīgām sniega un citām iespējamajām slodzēm. Pētījuma pamatā tiek veikti laboratorijas testi, kuros tērauda elementi tiek pārbaudīti stiepē, ierosinot elementa svārstības un veicot mērījumus tiek noteikts, kā pie dažādiem elementa noslogojumiem mainās elementa pašsvārstību frekvences, tālāk šie dati tiek salīdzināti ar galīgo elementu testa modeļiem, lai noteiktu pētījuma precizitāti. Darba otrā daļa sastāv no inženierprojekta. Tirdzniecības ēkas jaunbūve, Mārupes novadā, Daugavas ielā 31, LV-2167. Kadastra nr.: 80760070794. projekta ietvaros izstrādāti arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi. Arhitektūras sadaļā norādīti principiāli risinājumi, nodrošinot siltumtehnikas aprēķinus un vispārējas ēkas aprakstus. Būvkonstrukciju sadaļā veikti atsevišķu konstrukciju un konstrukciju mezglu aprēķini. Aprēķini veikti pamatojoties uz spēkā esošajiem Eirokodeksa norādījumiem un mezglu aprēķinu rokasgrāmatām. Sastādīts ēkas kalendārais plāns un izstrādāti ēkas vispārīgie rasējumi. Bakalaura grāda un inženiera kvalifikācijas valsts pārbaudījuma darbs sastāv no 170 lappusēm, 101 attēla un 29 tabulām. Darba veidošanā izmantoti kopā 35 literatūras avoti. Inženierprojekta ietvaros izstrādāti 19 rasējumi.
Atslēgas vārdi Tehniskais monitoring, monitoringa sistēma, monitoringa parametri, pašsvārstību frekvence, eksperimentālā modālā analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Technical monitoring, monitoring system, monitoring parameters, natural frequency, experimental modal analysis
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 09.02.2024 14:27:12