Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Patērētāju pirkšanas paradumu ietekmējošo faktoru novērtēšana apģērbu ražošanas nozarē Keralā Indijā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Factors Influencing Consumer Buying Behaviour in Apparel Production Industry in Kerala, India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Irēna Vaivode
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Maģistra darba nosaukums: Patērētāju pirkšanas uzvedību ietekmējošo faktoru novērtējums apģērbu industrijā Keralā, Indijā. Maģistra darbs uzrakstīts: Tas ir uzrakstīts angļu valodā, sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 119 lappuses, tajā ir 42 attēli, 11 tabulas, literatūras saraksts un avotu saraksts satur 112 avotus angļu valodā. Darbam ir 12 lapas ar pielikumiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: tekstilrūpniecībai ir svarīga loma Indijas ekonomikā, 2015. gadā tā sastāda 35 procentus no kopējā eksporta un ir svarīgs ārvalstu valūtas ieņēmumu avots. Tekstilrūpniecībai kā tradicionālai nozarei ir izšķiroša nozīme valsts ekonomikas struktūrā, un tā ekonomiskās ietekmes ziņā ir otrajā vietā aiz lauksaimniecības. Ir dažādi faktori, kas ietekmē patērētāju pirkšanas paradumus apģērbu nozarē. Galvenie faktori modes industrijā ir modes tendences, zīmola tēls, psiholoģiskie faktori un kultūras preferences. Iepirkšanās tiešsaistē ir kļuvusi populārāka, jo cilvēkus piesaista ērtības un plaša preču izvēle. Tāpēc maģistra darba galvenais mērķis ir novērtēt faktorus, kas ietekmē pircēju pirkšanas paradumus apģērbu industrijā Keralā, Indijā. Darba autors veica plašu izpēti daudzās akadēmiskajās datubāzēs, piemēram, Google Scholar, Scopus datu bāzē, Research Gate, lai iepazītos ar rakstiem, kas publicētas no 2013 līdz 2023. gadam. Autors identificē vairākus faktorus kuri izmantoti tālākajā pētījumā. Aptauja tika veikta, sagatavojot anketu, pamatojoties uz bibliometriskajā analīzē identificētajiem faktoriem. Šajā pētījumā uzdotie jautājumi ir kādās zinātniskajās teorijas varam balstlīt patērētāju pirkšanas paradumus, kādi faktori, ietekmē pirkšanas paradumus Keralas apģērbu nozarē un kā, apģērbu nozarei piesaistītu vairāk klientu šajā reģionā. Lai izanalizētu identificēto faktoru nozīmīgumu, tika izmantota Faktoru analīze ka viena no statistiskās analīzes metodēm. Balstoties uz katra faktora prioritāti, tika izstrādāts konceptuāls ietvars, kas ietver ieteikumus katram identificētajam faktoram. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Ajin Kuttat, Assistant Professor., Dr. oec Irena Vaivode (2023). Faktoru novērtējums, kas ietekmē patērētāju pirkšanas uzvedību apģērbu rūpniecībā Keralā, Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 119 lpp.
Atslēgas vārdi patērētāju pirkšanas paradumi, apģērbu ražošana, apģērbu rūpniecība, Indijas tekstilrūpniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā consumer buying behaviour, apparel production, apparel industry, Indian textile industry
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2024 18:44:25