Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Humānais mērogs dzīvojamajā vidē
Nosaukums angļu valodā Human Scale in Residential Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Jānis Krastiņš
Recenzents Māra Liepa-Zemeša
Anotācija Straujas urbanizācijas procesā, vidusmēra cilvēks pavada lielāko daļu sava laika pilsētā un iekštelpās, tāpēc ir būtiski saprast dažādu arhitektūras elementu ietekmi uz cilvēka sajūtām un veselību. Tiek uzskatīts, ka vide, tās mērogs un proporcijas spēj ietekmēt mūs emocionāli un fiziski. Bakalaura darbā “Humānais mērogs dzīvojamā vidē” mērķis ir izpētīt mēroga nozīmi kvalitatīvas vides veidošanā. Apkopot līdzšinējo informāciju par humānā mēroga pamatprincipiem un tā ietekmi uz cilvēka izjūtām dzīvojamā vidē. Spēt sagrupēt mūsdienīgas metodes mēroga lietojumam pilsētvides plānošanā. Izpētīt mēroga aspektu lietojumu dzīvojamā vidē un pilsētvidē. Bakalaura darba rezultātā iegūti secinājumi par humāno mēroga nozīmi un būtisku ietekmi uz cilvēka telpas uztveri. Tika apkopoti galvenie punkti ko ir nepieciešams ievērot veidojot vidi, kas atbilstu humānam mērogam. Bakalaura darbs sastāv no pētījuma daļas un bakalaura darba projekta. Pētījuma daļa sastāv no ievada, 3 analītiskajam daļām un 9 apakšnodaļām un secinājumiem un bakalaura projekta skaidrojošā apraksta. Darba kopējais apjoms ir 32 lapaspuses, ieskaitot 14 attēlus., tika izmantoti 20 literatūras avoti Atslēgas vārdi: mērogs, dzīvojama vide, pilsētvide, cilvēka uztvere, proporcijas, telpa.
Atslēgas vārdi Mērogs, dzīvojama vide, pilsētvide, cilvēka uztvere, proporcijas, telpa.
Atslēgas vārdi angļu valodā Scale, living environment, urban environment, human perception, proportions, space.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 16:48:29