Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Mākslīgā intelekta lomas novērtēšana aprites ekonomikas ieviešanā Šrilankas būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā Assessing the role of artificial intelligence on the implementation of circular economy in the Sri Lankan Construction Industry
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rashmi Jaymin Sanchaniya
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Šajā maģistra darbā aplūkota mākslīgā intelekta (AI) iekļaušana aprites ekonomikas veidošanā Šrilankas būvniecības nozarē, piedāvājot niansētu iespēju un izaicinājumu novērtējumu. Pētījumā izmantota stingra pieeja, integrējot sekundāro datu analīzi, kas iegūta no zinātniskajiem žurnāliem, rakstiem, grāmatām un citiem resursiem, ar primārajiem datiem, kas iegūti, veicot aptauju ar anketu, kurā piedalījās dažādas ieinteresētās personas, sākot no inženieriem un beidzot ar valsts amatpersonām. Rezultātu interpretācijai tika izmantota gan aprakstošā analīze, gan statistiskā analīze. Pīrsona korelācija un Kendāla Tau korelācija tika izmantota, lai novērtētu saistību starp mākslīgā intelekta ieviešanas līmeni un aprites ekonomikas prakses iekļaušanu. Respondentu profesiju dažādība liecina par to, cik svarīga ir pilnīga stratēģija AI un aprites ekonomikas principu ieviešanai. Aptaujas rezultāti uzsver inženieru un projektu vadītāju nozīmi perspektīvajos integrācijas mēģinājumos. Lai gan lielākā daļa respondentu ir pazīstami ar AI, pastāv ievērojams trūkums izpratnē par aprites ekonomikas koncepcijām, uzsverot mērķtiecīgas izglītības nepieciešamību. AI integrācija būvniecības nozarē pašlaik ir sākumposmā, un respondenti ir optimistiski noskaņoti par tādām perspektīvām priekšrocībām kā enerģijas un resursu taupīšana. Tomēr pastāv ievērojami šķēršļi ieviešanai, tostarp informācijas trūkums un nevēlēšanās mainīties. Respondenti prognozē, ka mākslīgajam intelektam būs revolucionāra ietekme uz būvniecības nozari, uzlabojot būvniecības procedūras, normatīvo regulējumu un projektu vadības efektivitāti. Pētījumā sniegts konceptuāls ietvars AI un aprites ekonomikas principu apvienošanai, izmantojot tādas tehnoloģijas kā mašīnmācīšanās, datorredze, dabiskās valodas apstrāde, IoT, robotika un papildinātā realitāte/virtuālā realitāte, lai sinerģētu ar 3R aprites ekonomikas idejām - samazināt, atkārtoti izmantot un pārstrādāt. Pētījums ierosina organizētu un stimulējošu vidi, koncentrējoties uz politikas sistēmas izstrādi, prasmju pilnveidošanu un sadarbības pasākumiem. Ierosinātā konceptuālā sistēma kalpo kā ceļvedis mākslīgā intelekta un aprites ekonomikas metožu iekļaušanai Šrilankas ilgtspējīgā būvniecībā. 3R principi, kas uzsver vienkāršību un universālumu, nodrošina skaidru pamatu ilgtspējīgai darbībai dažādos uzņēmumos. Secinājumi sniedz būtisku informāciju galvenajām ieinteresētajām personām kā pamatu ilgtspējīgas būvniecības nozares izveidei Šrilankā.
Atslēgas vārdi mākslīgais intelekts, aprites ekonomika, ilgtspējīga būvniecība, Šrilanka, tehnoloģiju integrācija
Atslēgas vārdi angļu valodā artificial intelligence, circular economy, sustainable construction, Sri Lanka, technology integration
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2024 15:17:40