Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums 20.gs. deindustriālā arhitektūras mantojuma eksperimentālā saglabāšana aprites ekonomikā: Būvmateriālu laboratorija un Neuzbūvētās arhitektūras muzejs Eksportostā
Nosaukums angļu valodā Experimental Preservation of 20th Century De-industrial Architectural Heritage in the Circular Economy: Construction Materials Laboratory and the Museum of Unbuilt Architecture in Eksportosta, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Alise Hermane
Anotācija Maģistra darba "20.gs. deindustriālā arhitektūras mantojuma eksperimentālā saglabāšana aprites ekonomikā: Būvmateriālu laboratorija un Neuzbūvētās arhitektūras muzejs Eksportostā" autore ir RTU Arhitektūras skolas studente Katrīna Marta Peizuma. Darba mērķis ir izpētīt 20. gadsimt 2. puses deindustriālā arhitektūras mantojuma atkalizmantošanas iespējas un ilgtspējas potenciālu aprites ekonomikā, izmantojot eksperimentālās saglabāšanas pieeju postsociālistiskas sabiedrības kontekstā. Darbs sastāv no 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā pētīts 20. gadsimta 2. puses deindustriālais mantojums postsociālistiskā sabiedrībā kā neērtais mantojums, anlizētas šī mantojuma tipoloģijas un veikta SVID analīze šāda mantojuma kā resursa iekļaušanai aprites ekonomikā. Balstoties pirmajā nodaļā veiktajā analīzē par 20. gadsimta 2. puses mantojuma neviennozīmīgo vērtību sabiedrībā, otrajā nodaļā pētīta eksperimentālās saglabāšanas metode; tajā balstīta mantojuma adaptīvā atkalizmantošana un Eiropas prakses gadījumu salīdzinošā analīze. Darba trešajā nodaļā pētīta deindustriālā mantojuma saglabāšana aprites ekonomikā. Analizēta apritīga arhitektūras projektēšana, būvmateriālu un būvizstrādājumu atkārtotas izmantošanas kritēriju noteikšana, analizēti deindustriālā mantojuma būvmateriāli aprites ekonomikas kontekstā, veikta salīdzinošā gadījumu analīze mantojuma saglabāšanai Eiropā, kur ievēroti aprites ekonomikas principi. Ceturtā nodaļa ir diplomprojekta aktualitātes, koncepcijas un risinājumu skaidrojošs apraksts. Atslēgas vārdi: deindustriālais mantojums, postsociālisms; neērtais mantojums; eksperimentālā saglabāšana; adaptīvā atkalizmantošana; aprites ekonomika; būvmateriālu atkalizmantošana; iestrādātais ogleklis Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām, 218 lappusēm, 76 ilustrācijām un tam ir 10 pielikumi. Darba procesā izmantoti 225 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi deindustriālais mantojums, postsociālisms; neērtais mantojums; eksperimentālā saglabāšana; adaptīvā atkalizmantošana; aprites ekonomika; būvmateriālu atkalizmantošana; iestrādātais ogleklis
Atslēgas vārdi angļu valodā de-industrial heritage; post-socialist; dissonant heritage; experimental preservation; adaptive re-use; circular economy; material re-use; embodied carbon
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2024 17:34:47