Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Kvaziģeoīda RIGA ‘20 un ģeodēziskā tīkla saderība"
Nosaukums angļu valodā "Compatibility of quasi-geoid RIGA’20 and geodetic network"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Jānis Kaminskis
Recenzents Armands Celms
Anotācija Bakalaura darbā ar inženierprojektu “Kvaziģeoīda RIGA’20 un ģeodēziskā tīkla saderība” tiek veikts ieskats teorētiskajā daļā par Rīgas pilsētas tīklu izveidi un pilnveidi. Tiek apskatīta sākotnējo karšu izveide kā skice un kā tiek pilnveidots līdz koordinātu sistēmas iesaistei. Pieminētas skolas un to laiku diženākie ģeodēzisti, kas veidoja Latvijas un Rīgas tīklus. Inženierprojekta daļā tiek veikta pārbaude sākotnējajiem RIGA’20 kvaziģeoīda izejas punktu salīdzinājums ar tagad iegūtajiem normāliem augstumiem LAS-2000’5 sistēmā un izvēlēti papildus pārbaudes punkti. Lai sasniegtu šo noteikto mērķi, tika izmantots GNSS uztvērējs RTK režīmā. Veikts arī salīdzinājums ar iepriekš pieejamo LV’14 modeli, lai secinātu datu uzlabojumu kvalitāti. Darbs tika veikts, izmantojot LatPos bāzes stacijas tīklu.
Atslēgas vārdi Kvaziģeoīds, Vēsture, attīstība, pielietojums, datu iegūšana, apstrāde un reducēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Quasi-geoid, History, development, application, data acquisition, processing and reduction.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 23:40:29