Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi ietekmējošo faktoru novērtējums ražošanas uzņēmumos Indijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Factors Influencing the Growth of Small and Medium-Sized Enterprises in manufacturing companies in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Angelina Roša
Recenzents Vladimirs Šatrevičs
Anotācija Noslēguma darba temats: Mazo un videjo uznēmumu izaugsmi ietekmejoso faktoru novertejums razosanas uznēmumos Indijā Noslēguma darbs rakstīts: Šis maģistra darbs sastāv no piecām galvenajām daļām, kur pirmā daļa ir par maģistra darba ievadu, nākamie trīs glāsti ir ķermeņa daļas un piektā daļa ir noslēguma un priekšlikuma daļa. Šajā maģistra darbā kopējie skaitļi ir 32, tabulu kopskaits ir 13 un kopā 87 atsauces avoti. Kopā pielikumā ir 6 lapas. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Indijas ekonomikā nozīmīga loma ir ražošanas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Indijā vērojams būtisks mazo un vidējo uzņēmumu ražošanas izaugsmes kritums. MVU izaugsmi ietekmē daudzi faktori. MVU daudz ietekmēja ārējie, kā arī iekšējie faktori. Lai noteiktu dažādu faktoru ietekmi uz MVU izaugsmi, šajā pētījumā tiek veikta faktoru analīze. Maģistra darba pamatmērķis ir MVU izaugsme Indijas ražošanas sektorā, ko ietekmē faktori un nosaka šo ietekmi. Lai noteiktu faktoru ietekmi uz Indijas ražošanas sektora MVU izaugsmi, šajā pētījumā tiek izmantota sistemātiska literatūras apskata pieeja un kvantitatīvā pieeja. Ar anketas palīdzību savāktie dati tiek analizēti, izmantojot SPSS. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Ovungal, C.B.S.M., (2023). Mazo un vidējo uzņēmumu izaugsmi ietekmējošo faktoru novērtējums ražošanas uzņēmumos Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierijas un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 79p.
Atslēgas vārdi Mazo un vidējie uzņēmumi, ražošanas uzņēmums, Indijas MVU
Atslēgas vārdi angļu valodā Small and Medium-Sized Enterprises,Manufacturing company,Indian SMEs,
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2024 19:43:18