Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ambulatoro veselības aprūpes iestāžu arhitektūra Latvijā. Ģimenes veselības centrs "Valdeka" Jelgavā
Nosaukums angļu valodā Architecture of Ambulatory Health Care Institutions in Latvia. Family Health Center "Valdeka" in Jelgava
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Antra Viļuma
Recenzents Anna Oļha
Anotācija Maģistra darba “Ambulatoro veselības aprūpes iestāžu arhitektūra Latvijā. Ģimenes ārstu prakses telpas”, mērķis ir apkopot un sistematizēt sociālos, ekonomiskos un telpveides aspektus kvalitatīvai ambulatorās veselības aprūpes iestāžu arhitektūrai. Apzināt plānošanas principus un piemērotākos materiālus ilgtspējīgai ģimenes ārstu prakšu telpu arhitektūrai. Pētījuma ietvaros tika veikta literatūras izpēte, ekspertu intervijas, iedzīvotāju aptauja un Jelgavas, kā vienas no lielākajām Latvijas pilsētām, ģimenes ārstu prakšu arhitektoniskā arhitektūras analīze. Darba pirmajā nodaļā apkopota ambulatoro veselības aprūpes iestāžu vēsture, analizēta to atrašanās vieta un normatīvais regulējums ģimenes ārstu prakšu, un veselības centru izveidei, apkopoti ieteikumi un informācija ģimenes ārstu prakšu telpu arhitektūrai. Darba otrajā nodaļā apkopota un analizēta informācija par vides psihoemocionālo ietekmi uz pacientiem veselības aprūpes iestādēs, apkopota informācija par apdares materiālu un gaisa kvalitātes ietekmi uz pacientiem un darbiniekiem veselības aprūpes iestādēs. Darba trešajā nodaļā apkopota informācija par vides vizuālo komunikāciju šī brīža ģimenes ārstu praksēs, apkopotas un analizētas telpiskās vajadzības ģimenes ārstu praksēs, apkopota informācija par veselības pratības veicināšanu un arhitektūras nozīmi. Pētījumā secināts, ka lai mainītu iedzīvotāju attieksmi un veicinātu veselības pratību Latvijā nepieciešams attīstīt ambulatoro veselības aprūpi, tajā skaitā ģimenes ārstu prakses un to infrastruktūru, veidojot vidi, kas izglīto un stiprina iedzīvotāju izpratni par veselīgu dzīvesveidu un tā nozīmi kvalitatīvam un garam mūžam. Darba parametri: darba apjoms ir lappuses -153 lappuses, attēlu skaits- 89 attēli, pielikumu skaits- 8, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums – 173
Atslēgas vārdi ambulatorā veselības aprūpe, veselības centru arhitektūra, ģimenes ārsts, projektēšanas principi, ģimenes ārstu prakšu tipoloģija, veselības pratības veicināšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā ambulatory healthcare, health center architecture, general practitioner, design principles, typology of general medical practices, promotion of health literacy
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:57:26