Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu apmācības kārtības analīze un apmācības koncepcijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Analysis and concept development of the training procedure for the officials of the State Fire and Rescue Service
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Gunita Sudāre
Recenzents Iveta Uka
Anotācija Diplomprojekta darba autors: Artūrs Kolendovičs. Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības uzraudzības organizēšanas nodaļas priekšniece pulkvežleitnante Gunita Sudāre. Diplomprojekta tēma: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonu apmācību kārtības analīze un apmācības koncepcijas izstrāde (Analysis and concept development of the training procedure for the officials of the State Fire and Rescue Service). Diplomprojekta apjoms: Diplomprojekts sastāv no 45 lappusēm. Diplomprojekts satur 14 attēlus, 4 tabulas un 1 pielikumu. Diplomprojektā izmantotie materiāli: Diplomprojektā bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 15 informācijas avoti, tajā skaitā, 2 Latvijas Republikas likumi, 1 Ministru kabineta noteikumi, 3 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējās kārtības normatīvie akti, 9 interneta resursi. Galvenie diplomprojektā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Pētījuma mērķis ir izstrādāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD) amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – amatpersona), kas veic valsts ugunsdrošības uzraudzību apmācību koncepciju. Analītiskajā daļā tiek skaidrota mācību nozīme profesionālajā attīstībā, kā arī tiek pētīti mācību organizēšanas metodes. Tiek pētīti mācību organizēšanas VUGD regulējošie normatīvie akti un plānošanas dokumenti. Teorētiskajā daļā tiek konstatētas VUGD apmācības procesa un kārtības organizēšanas nepilnības, kā arī piedāvātas apmācību procesa un kārtības pilnveidošanas risinājumi. Praktiskajā daļā, pamatojoties uz darbā veikto aptauju un VUGD ugunsdrošības uzraudzības amatpersonu apmācības procesa un kārtības izpēti, tiek veikti secinājumi par konstatētajām nepilnībām un sniegti autora priekšlikumiem, kā uzlabot apmācību kārtības organizēšanu un izstrādāts apmācību koncepcijas projekts. Diplomprojekts ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, ugunsdrošības uzraudzība, mācību koncepcija
Atslēgas vārdi angļu valodā State Fire and Rescue Service, fire safety supervision, training concept
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 10:50:16