Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Ilgtspējīgu finanšu ietekme uz Vācijas zaļās ekonomikas attīstību
Nosaukums angļu valodā The impact of sustainable finance on the development of the German green economy
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Rita Greitāne
Anotācija Maģistra darba “Ilgtspējīgu finanšu ietekme uz Vācijas zaļās ekonomikas attīstību” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Līga Urme. Darba vadītājs ir RTU Pārvaldības un drošības institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents PhD Kaspars Plotka. Darba mērķis ir veikt ilgtspējīgu finanšu attīstības analīzi Eiropas Savienībā un Vācijā un analizēt ilgtspējīgu ieguldījumu jomu mājsaimniecību sektorā. Pētījuma teorētiskā apskata daļā tiek pētīta ilgtspējības jēdziena vēsturiskā attīstība un tā nozīme finanšu sektorā, balstoties uz normatīvo regulējumu un politikas iniciatīvu analīzi Eiropas Savienībā un Vācijā. Analītiskajā daļā autore pievēršas zaļās ekonomikas konceptam un analizē, kādā veidā ilgtspējīgas finanses palīdz sasniegt zaļās ekonomikas transformācijas mērķus un kā vienoti standartizācijas mehānismi ilgtspējīgu finanšu sektorā veicina šo mērķu sasniegšanu. Darba praktiskajā daļā autore analizē datus par ilgtspējīgiem ieguldījumiem Vācijā, pievēršoties mājsaimniecību sektoram un veicot reprezentatīvu aptauju starp finanšu lēmumu pieņēmējiem mājsaimniecību sektorā, lai noskaidrotu tendences un motivāciju par ilgtspējīgiem ieguldījumiem. Tiek veikta banku sektora analīze, veikti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi mājsaimniecību lielākas līdzdalības nodrošināšanai ilgtspējīgu ieguldījumu jomā. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs galvenajām nodaļām un 7 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, un tā apjoms ir 110 lappuses. Darbā ir iekļauti 28 attēli, 14 tabulas un pielikums uz 1.lpp. Pētījumā izmantotas 88 bibliogrāfiskā saraksta vienības, tas ir veikts laikā no 2023. gada septembra līdz decembrim un rakstīts latviešu valodā. Padziļināti tēma tiks pētīta nākamā zinātniskā grāda ieguves procesā. Atslēgas vārdi: ilgtspējīgas finanses, ilgtspējīgi ieguldījumi, zaļā ekonomika, ilgtspējība, ilgtspējīgas bankas.
Atslēgas vārdi ilgtspējīgas finanses, ilgtspējīgi ieguldījumi, zaļā ekonomika, ilgtspējība, ilgtspējīgas bankas
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable finance, sustainable investment, green economy, sustainability, sustainable banks
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2024 10:45:35