Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koksnes materiālu ekoloģiska apstrāde un pieejamāko metožu ekonomisks salīdzinājums" (Inž.pr."Dzelzsbetona konstrukciju rūpnīcas pārbūve ar paplašinājumu Aconē, Salaspils novadā")
Nosaukums angļu valodā "Ecological treatment of wooden materials and economic comparison of the most accessible methods"(Eng."Precast concrete factory reconstruction with extension in Acone, Salaspils municipality")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Marta Rimaševska
Anotācija Bakalaura darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un mašīnzinību fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtā. Darbs sastāv no divām daļām. Darba pētnieciskajā daļā tiek analizētas iespējas koksnes ekspluatācijas īpašību uzlabošanai, izmantojot dažādas metodes, tostarp plaši pieejamas impregnēšanas metodes ar dažādiem līdzekļiem, šo līdzekļu bioloģiskās alternatīvas, kā arī impregnēšanas alternatīvas. Tiek noteiktas arī izmaksas pieejamākajiem apstrādes veidiem, un apskatīta to nepieciešamība no ekonomiskā viedokļa. Inženierprojekta daļā tiek izstrādāts risinājums dzelzsbetona rūpnīcas rekonstrukcijai ar piebūvi. Rūpnīca atrodas Aconē, Salaspils pag., Salaspils nov. Piebūve sastāv no ražošanas un administratīvo telpu daļām. Darbā iekļauta informācija par piebūvējamā apjoma arhitektūru, objekta vispārtehniskais raksturojums, ģenerālais plāns, konstruktīvais risinājums, siltumtehniskais aprēķins administratīvajai daļai, konstruktīvo elementu kontrolaprēķini, dimensiju pārbaudes, ekonomiskais salīdzinājums jumta nesošajai konstrukcijai, būvdarbu veikšanas organizācijas apraksts, kalendārais grafiks, tehnoloģiskā karte, objekta ekonomiskie rādītāji, darba aizsardzības un drošības tehnikas apraksts, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumu apraksts. Jaunprojektējamā apjoma izmēri ir 18x150m. Ražošanas daļa vienā stāvā, bet administratīvā daļa divos stāvos. Jaunā apjoma konstruktīvo shēmu veido tērauda kopne, esošās un jaunprojektējamās saliekamā dzelzsbetona kolonnas un stabveida pamati. Darbā tiek veikts kontrolaprēķins esošai kolonnai un pamatam, kā arī tērauda kopnei. Aprēķini tiek veikti balstoties uz studiju kursos iegūtajiem metodiskajiem materiāliem, kā arī atbilstošiem normatīviem. Papildus tiek izmantotas arī datoraprēķina programmas, piemēram, “Axis VM”. Darbs sastāv no 189 lappusēm, tajā ir izmantots 81 literatūras avots. Darbā iekļauti 52 attēli un 33 tabulas. Inženierprojekta daļas pielikums sastāv no 14 lapām – rasējumiem un kalendārā grafika.
Atslēgas vārdi Koksnes aizsardzība, impregnēšanas alternatīvas, rūpnīcas rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood treatment, treatment alternatives, precast concrete plant reconstruction
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 06.02.2024 10:17:35