Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Arhitektūrā balstītas intervences pilsētvides dzīvināšanai: Vidzemes tirgus kvartālā, Rīgā
Nosaukums angļu valodā Architecture-based Solutions for Improving Livability of Vidzeme Market Quarter in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Alise Hermane
Anotācija Maģistra darba “Arhitektūrā balsītas intevences pilsētvides dzīvināšanai: Vidzemes tirgus kvartālā, Rīgā” mērķis ir izpētīt dažādus pilsētvides dzīvināšanas principus, koncentrējoties uz arhitektūrā balstītajiem principiem, kā arī izstrādāt vadlīnijas izvēlētās Vidzemes tirgus kvartāla teritorijas dzīvināšanas priekšlikumam, esošās pilsētvides attīstības kontekstā, apskatot RVC AZ pilsētvides izaicinājumus iedzīvotāju viedoklī. Ir nepieciešamība dzīvināt kultūrvēsturisku pilsētvidi, tādējādi veicinot ilgtspējīgu attīstību. Vadlīnijas pēc kurām nepieciešams vadīties projektējot jaunu, mūsdienīgu dzīves vidi ir saprotamas, taču aktuālāks kļūst jautājums par vadlīnijām pēc kurām vadīties, adaptējot esošu kultūrvēsturisku pilsēttelpu mūsdienu dzīves standartiem un veidojot to iedzīvotājiem tikpat dzīvot saistošu kā jaunprojektētu vidi. Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzība zonas kultūrvēsturiskā mantojuma dzīvojamībai ir pievērsta uzmanība, taču nav izveidotas skaidras vadlīnijas pēc kā vadīties realizējot arhitektonisku intervenci vēsturisku apkaimju dzīvināšanai. Dzīvojamība sevī ietver virkni saistītus kritērijus, ieskaitot energoefektivitāti, daudzfunkcionalitāti, labiekārtojumu, zaļo struktūru u.c. Izstrādājot vadlīnijas vēsturiskas pilsēttelpas pielāgošanai mūsdienīgas dzīvojamas vides prasībām ir iespējams saglabājot novietnes kultūrvēsturisko vērtību un identitāti. Teorētiskajā daļā ir trīs nodaļas, kurās ir apkopota un salīdzināta informācija par dzīvojamu vidi, dzīvojamības jēdzienu, definētas arhitektūrā balstītas intervences, veidojot pasaules labās prakses piemēru analīzi. Trešajā nodaļā, ir apskatīta kopdzīvošana kā alternatīva mājokļu tipoloģija vēsturiskas pilsētvides dzīvināšanai, minētas tās priekšrocības, modeļi un trūkumi. Tālāk tiek analizētas RVC AZ vides īpašības un perspektīva tās iedzīvotāju un apmeklētāju viedoklī. Darba rezultātā tiek izstrādātas vadlīnijas vēsturiskas pilsētvides dzīvināšanas enkurobjektam, nodrošinot kultūrvēsturiskā mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu un integrēšanu mūsdienu iedzīvotāju vajadzībām.
Atslēgas vārdi vēsturiska pilsētvide, dzīvojamība, dzīvināšana, arhitektūras intervences, dzīves kvalitāte, kultūrvēsturiskais mantojums, kopdzīvošanas mājokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban environment, livability, livable, revitalization, architectural interventions, quality of life, historic center, co-housing
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:34:00