Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Biofīlais dizains dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Biophilic Design in the Living Environment.
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Antra Viļuma
Recenzents Alisa Koroļova
Anotācija Bakalaura darba “Biofīlais dizains dzīvojamā vidē” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursa studente Melānija Keiša. Teorētisko izpēti papildina studiju kursa ietvaros izstrādātais daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projekts Zundā, kas projektēts, balstoties uz bakalaura darbā gūtajām atziņām un secinājumiem par minēto tēmu. Darbā ir apkopota un izvērtēta biofīlijas dizaina integrācijas modeļi dzīvojamo ēku arhitektūrā un to ietekme uz apkārtējo vidi. Bakalaura darba mērķis ir apkopot un analizēt informāciju par biofīlā dizaina nepieciešamību arhitektūrā, izvērtēt tā sniegtās priekšrocības dzīvojamā vidē un noteikt to ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Lai identificētu tā principus dzīvojamās vides veidošanā, darba uzdevumi sastāv no teorētiskās izpētes. Darba pirmajā nodaļā ir apkopota informācija par tiešu dabas integrāciju dzīvojamā vidē. Tiek apskatīti galvenie biofīlijas izmantošanas aspekti dzīvojamā vidē, kā arī to ietekme uz iedzīvotāju veselību un labklājību. Darba otrajā nodaļā ir apkopota informācija par netiešu dabas integrāciju dzīvojamā vidē. Tiek apskatīti galvenie biofīlijas izmantošanas aspekti dzīvojamā vidē, kā arī to ietekme uz iedzīvotāju veselību un labklājību. Analizējot dažādus pētījumus, tiek izvērtēta biofīlā dizaina struktūru ietekme uz dzīvojamās ēkas lietotājiem. Balstoties uz veikto analīzi, tiek secināts, ka biofīlais dizains ir nepieciešams aspekts mūsdienu mājokļu projektēšanā, lai tie būtiski uzlabotu apkārtējo vidi un iedzīvotāju veselību, sniedzot iespējas veidot personalizētas attiecības ar dabu. Darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 32 lappusēm, ieskaitot projekta skaidrojošo aprakstu, 24 attēliem un 43 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Atslēgas vārdi: biofilija, mājoklis, daba, zaļā arhitektūra, vides kvalitāte, labklājība, veselība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Key words: biophilia, housing, nature, green architecture, environmental quality, well-being, health.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 04:40:47