Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīgas pilsētas attīstības stratēģija mūsdienu Šrilankā
Nosaukums angļu valodā A strategy for sustainable city development in contemporary Sri Lanka
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Pašreizējā pilsētu izaugsmes kontekstā centieni panākt ilgtspējīgu pilsētu attīstību Šrilankā prasīs lielu izmaiņu veikšanu. Tā ietver visaptverošas pieejas pieņemšanu, lai risinātu sarežģītās grūtības, ko rada vides, sociālie un ekonomiskie jautājumi. Šajā perspektīvā ilgtspējīgas pilsētas iegūšanai nepietiks tikai ar piesārņojuma un satiksmes samazināšanu. Tās mērķis ir izveidot pārtikušu pilsētas centru, kurā cilvēki varētu uzplaukt videi draudzīgā vidē. Maģistra studiju pamatā ir interpretētās filozofiskās idejas, un tajā izmantota pētniecības pieeja, kas atbilst vispāratzītām pilsētas attīstības teorijām. Maģistra darba mērķis ir analizēt pašreizējo stratēģiju ilgtspējīgai pilsētu attīstībai mūsdienu Šrilankā un sniegt potenciālus ieteikumus tās uzlabojumiem. Maģistra darbu veido 91 lappuse, 17 attēli un 1 tabula, kā arī informācija no 110 avotiem, starp kuriem ir avoti no tādām datu bāzēm kā Scopus un ScienceDirect, un 1 pielikums. Metodika apvieno statistisko analīzi un kvalitatīvos pētījumus, lai rūpīgi novērtētu ilgtspējīgas pilsētu attīstības iniciatīvu rezultātus. Analītiskā daļā iekļauts pārskats par statistisko informāciju par globālajām siltumnīcefekta gāzu emisijām uz zemes, būvdarbiem un to ietekmi uz vidi, pilsētu zemes izmantošanas analīze Šrilankas kritiskajās zonās un piekļuve politikas veidotāju un valdības iniciatīvu iesaistei ilgtspējīgas pieejas veidošanā. Teorētiskā daļa ietver teorētisko aspektu analīzi par ilgtspējīgu pilsētu attīstību un pieejām. Tajā galvenā uzmanība pievērsta arī to pašreizējo problēmu teorētiskajiem aspektiem, ar kuriem Šrilanka saskaras ilgtspējīgas pilsētu attīstības jomā. Praktiskā daļa ir saistīta ar aptaujas anketas rezultātu analīzi, kurā galvenā uzmanība pievērsta respondentu aspektiem ilgtspējīgas pilsētas attīstībā mūsdienu Šrilankā.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga attīstība, pilsētas infrastruktūra, Šrilanka, viedā pilsēta
Atslēgas vārdi angļu valodā smart city, Sri Lanka, sustainable development, urban infrastructure
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2024 20:56:05