Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Digitālā dizaina profesionāļa zināšanu kartes izstrāde
Nosaukums angļu valodā Creating a Digital Design Professional's Knowledge Map
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Mārīte Kirikova
Recenzents Aleksandrs Sisojevs
Anotācija Bakalaura darba tēmas aktualitāti nosaka tas, ka Digitālā dizaina profesionālis ir profesionāla loma, kas ir formulēta salīdzinoši nesen, un tās zināšanas pārklājas ar citām profesionālajām lomām, tāpēc ir svarīgi šīs zināšanu kodolīgi atspoguļot un identificēt pārklāšanos ar citām profesionālo zināšanu jomām. Pašreizējā pētījuma motivācija ir tāda, ka digitālā dizaina profesionāļa zināšanu apraksti ir pieejamas tikai teksta formātā, kas apgrūtina šo zināšanu pārskatīšanu un apgrūtina konceptuālu digitalizētu analīzi to pārklājumam ar citu profesionālo lomu aprakstiem. Tādējādi, aktuālā problēma, kas tiek risināta šajā bakalaura darbā, ir digitālā dizaina profesionāļa zināšanu vienkāršas konceptuālas digitalizējamas reprezentācijas trūkums, kas kavē iespēju salīdzināt šīs profesijas zināšanas ar citām profesionālu jomu zināšanām. Šī darba mērķis ir izstrādāt zināšanu karti digitālā dizaina profesionālim. Šī bakalaura darba uzdevumi ir izpētīt un analizēt literatūru, kas saistīta ar digitālā dizaina profesiju un digitālo dizainu, kā arī dažādās šobrīd pieejamās zināšanu karšu attēlošanas metodes un izmantot šis analīzes rezultātus Digitālā dizaina profesionāļa zināšanu kartes izstrādei. Izstrādātās zināšanu kartes mērķis ir palīdzēt salīdzināt Digitālā dizaina profesionāļa zināšanas ar citām zināšanu jomām. Turklāt izstrādātā zināšanu karte ir pārbaudīta atsevišķos tās lietošanas scenārijos, un ir konstatēta tās praktiskā lietderība, salīdzinot Digitālā dizaina profesionāļa zināšanas ar dažiem Datorsistēmu studiju programmas kursiem. Papildus izstrādātajau zināšanu kartei bakalaura darbā tiek piedāvāta arī jauna metode zināšanu kartes izstrādei un tās pārbaudei. Darbs kopumā sastāv no 104 lappusēm, tajā skaitā 14 attēli, 4 tabulas, 10 pielikumi un 37 bibliogrāfiskie avoti. Bakalaura darba tips: “2. veids: Nozares aktuālo problēmu risinājumi”. Atslēgvārdi: Digital Design Professional, zināšanu reprezentācija, zināšanu karte, zināšanu apgabals, atslēgvārds.
Atslēgas vārdi Digital Design Professional, zināšanu reprezentācija, zināšanu karte, zināšanu apgabals, atslēgvārds
Atslēgas vārdi angļu valodā Digital Design Professional, knowledge representation, knowledge map, knowledge area, keyword
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2024 22:20:26