Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas Vēsturiskā centra ūdenstelpas plānošana – aktuālie izaicinājumi. Āgenskalna ostas attīstības vīzija
Nosaukums angļu valodā Planning of Riga Historical Centre Waterspace Development Topical Challenges. The Vision of Āgenskalns Port Development, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Egons Bērziņš
Recenzents Aldis Lapiņš
Anotācija Maģistra darba “Rīgas vēsturiskā centra ūdenstelpas plānošana – aktuālie izaicinājumi” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes students Mārtiņš Sarvuts. Pētījuma mērķis ir Izpētīt un analizēt ūdenstelpas plānošanas un attīstības tiesisko regulējumu un veikt vizuāli telpisko un procesuālo kvalitatīvo un kvantitatīvo analīzi, izvērtēt trūkumus un sniegt rekomendācijas un ieteikumus uzlabojumiem. Maģistra darbs sastāv no 4 nodalām, kuras ietver ūdenstelpas attīstības nozīmes izpēti vēsturiskās vides kontekstā, un tās attīstības pieeju un pasaules pilsētu piemēru izpēti. Pirmajā nodaļā pētīti UNESCO pasaules mantojuma statusa piešķiršanas kritēriji, kā arī ūdenstelpas nozīme vēsturiskās vides mūsdienu un vēsturiskās attīstības kontekstā. Otrajā nodaļā apkopoti un analizēti ilgtspējīgas ūdenstelpas plānošanas principi un pieejas. Trešajā nodaļā analizēti UNESCO izdotās rekomendācijas vēsturiskās pilsētvides ainavas saglabāšanai, apkopotas un pētītas citu pasaules pilsētu vēsturisko centru pieejas ūdenstelpas attīstība un integrēšanā pilsētvidē. Ceturtajā nodaļā analizēta Rīgas pilsētas esošā situācija no tiesiskā ietvara, pētīta Rīgas ūdenstelpas attīstības virzība un problemātika, esošais potenciāls, kā arī pētīti šobrīd Rīgas teritorijā aktuālie projekti, kas pamatotu ūdenstelpas attīstības nepieciešamību. Darba autors pamato ieteicamos un prioritāros virzienus un ūdenstelpas attīstības reālistisku scenāriju. Atslēgas vārdi: Ūdenstelpa, Daugava, krastmala, pilsētvides attīstība. Maģistra darba teorijas daļa sastāv no 46 lapaspusēm, 29 attēliem, 57 izmantotajiem informācijas avotiem un 4 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Ūdenstelpa, Daugava, krastmala, pilsētvides attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā waterspace, Daugava, waterfront, urban development.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:48:36