Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Telemātika un transporta elektroniskās sistēmas
Nosaukums Apgaismojuma sistēmu BLE kontrolieru nestandarta novietojuma iespējas un ietekme uz to veiktspēju – darbības attālumu un signāla kvalitāti
Nosaukums angļu valodā Lighting system BLE controllers non-standard mounting possibilities and impact on their performance – operating range and signal quality
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs Elans Grabs
Recenzents Ernests Pētersons
Anotācija Bezvadu kontrolieru risinājumi LED apgaismojuma industrijā kļūst ar vien aktuālāki un nereti ir optimālāks risinājums nekā standarta vadu kontrolieri vairāku iemeslu. Bezvadu komunikācijai starp vairākiem kontrolieriem tiek izmantotas dažādas sakaru tehnoloģijas, no kurām ļoti populāra ir BLE tehnoloģija tās dažādo priekšrocību dēļ. Tomēr dažādajām bezvadu komunikācijas tehnoloģijām ir kopējs trūkums – bezvadu signālu bloķē metāla materiālu konstrukcijas. Šī ir aktuāla problēma, jo absolūtais vairākums industriālo LED gaismekļu ir veidoti no alumīnija korpusa, jo lielas jaudas LED diodes izstaro lielu siltuma daudzumu. Lai gan šis fakts rada ierobežojumus kontrolieru integrēšanai LED gaismekļos, dažādos literatūras avotos nav skaidri atrodami secinājumi, cik lielā mērā. Šajā darbā tika ietverta teorētiskā informācija par bezvadu tīklu klasifikāciju, dažādām bezvadu komunikācijas tehnoloģijām LED apgaismojuma sistēmās (to atšķirībām un piemērotību konkrētajam pielietojumam), apgaismojuma sistēmu kontrolieru un to iespējamā novietojuma veidiem, kā arī vairākiem reāliem BLE tehnoloģijas Casambi LED apgaismojuma sistēmas kontrolieriem. Darba projekta daļā tika izveidots reāls ielu gaismekli, kas aprīkots ar Zhaga standarta Casambi kontrolieri, pret kuru tika salīdzināta dažādu nestandarta un nelabvēlīga novietojuma kontrolieru veiktspēja – darbības attālums (mērot to starp 2 bezvadu kontrolieriem) un signāla kvalitāte (ar viedtālruni mērot kontroliera BLE signāla RSSI vērtību). Iegūtie rezultāti tika tālāk apstrādāti un analizēti, līdz tika iegūti uzskatāmi rezultāti. Iegūtie rezultāti parādīja, ka BLE kontroliera integrēšana alumīnija korpusā deva 51% līdz pat 86% maksimālā komunikācijas attāluma samazinājumu, taču ar konkrētu kontrolieri bija iespējams sasniegt pat 55 m komunikācijas distanci, kas ir relatīvi labs rezultāts. BLE kontrolieru signāla RSSI mērījumi ar viedtālruni nebija iespējami visos kontrolieru tīkla režīmos, jo atsevišķos gadījumos kontrolieri spēja komunicēt ar daudz zemāku signāla RSSI vērtību, nekā viedtālrunis spēja uztvert. Tomēr 50% iespējamo RSSI mērījumu bija iespējams noteikt maksimālo komunikācijas attālumu ar ±4 m precizitāti. Darba kopējais apjoms ir 127 lpp. teksts (ieskaitot pielikumus), 90 attēli, 15 tabulas, 6 formulas, 1 pielikums un 46 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi LED, apgaismojums, gaismeklis, vadība, kontrolieris, bezvadu, BLE, Bluetooth, ZigBee, LoRa
Atslēgas vārdi angļu valodā LED, lighting, luminaire, control, controller, wireless, BLE, Bluetooth,LoRaZigBee,
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2024 19:52:20