Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības un attīstības iespēju izvērtējums”
Nosaukums angļu valodā “Evaluation of the Activities and Development Opportunities of the Latgale Special Economic Zone”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Māris Jurušs
Anotācija Bakalaura darba tēma ir "Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības un attīstības iespēju izvērtējums". Darbā tiek pētīts Latgales speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) potenciāls, efektivitāte un izaugsmes iespējas, kā arī Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbības rādītāji un īpatnības tiek salīdzināti ar vienu no veiksmīgajām brīvajām zonām Eiropā – Kauņas brīvo ekonomisko zonu. Darbs sniedz plašu pārskatu par SEZ konceptu, tās lomu un ietekmi uz reģionālo attīstību, koncentrējoties uz Latgales SEZ kā konkrētu gadījumu. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt Latgales speciālās ekonomiskās zonas darbību, tās virzienus un izvērtēt iespējamos attīstības virzienus. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. sniegt brīvo zonu vispārējo raksturojumu un izpētīt tās darbības principus; 2. izpētīt Latgales speciālās ekonomiskās zonas izveidošanas vēsturi un darbības principus; 3. atrast veiksmīgu brīvās zonas pastāvēšanas piemēru Eiropas Savienības valstī un izpētīt tās izveidošanas vēsturi, darbības principus un īpatnības, kā arī izvērtēt tās darbības rādītājus; 4. salīdzināt Latgales SEZ un atrastās veiksmīgas brīvās zonas darbības principus un darbības radītājus; 5. izstrādāt priekšlikumus Latgales SEZ attīstības pilnveidošanai. Bakalaura darba pētījuma objekts ir Latgales SEZ darbības rādītāji. Pētījuma priekšmets ir Latgales SEZ attīstības iespējas. Darbs sastāv no trīs daļām, kur pirmajā daļā sniegts brīvo zonu vispārējs raksturojums, izpētīti brīvo zonu darbības principi un to darbību reglamentējošie normatīvie dokumenti, kā arī izanalizēts veiksmīgs Latgales SEZ analogs citā ES valstī. Otrajā daļā tiek sniegts Latvijas brīvo zonu raksturojums; tiek izpētīta Latgales SEZ dibināšanas vēsture, tās darbības principi, īpatnības, kā arī izvērtēti darbības rādītāji un salīdzināti ar veiksmīga analoga darbības rādītājiem citā ES valstī. Trešajā daļā tiek aprakstīti iespējamie ekonomiskās aktivitātes veicināšanas pasākumi un piedāvāts veiksmīgas brīvās zonas pastāvēšanas plāns. Darbā nobeigumā izdarīti secinājumi, kuri apkopo darbā iekļauto informāciju un izstrādāti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Latgales speciālā ekonomiskā zona, brīvā zona, Kauņas brīvā ekonomiskā zona, brīvās zonas attīstība, brīvo zonu normatīvais regulējums Latvijā, brīvo zonu priekšrocības
Atslēgas vārdi angļu valodā Latgales Special Economic Zone, free zone, Kaunas Free Economic Zone, development of free zones, regulatory framework of free economic zones in Latvia, benefits of free economic zones
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.12.2023 10:54:31