Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzdzīvokļu ēku kompleksu telpiskā uztvere
Nosaukums angļu valodā Spatial Perception of Multi-apartment Building Complexes
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Matijs Babris
Recenzents Luīze Marta Aizpurva
Anotācija Bakalaura darba “Daudzdzīvokļu ēku kompleksu telpiskā uztvere” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras un dizaina institūta, Arhitektūras skolas 4.kursa studente Nikola Otersone. Darba teorijas izpēti un analīzi papildina izstrādātais daudzdzīvokļu ēkas projekts Rīgā, Zunda teritorijā, kas veidots, balstoties uz studiju kursa pirmo projektu – grupā izstrādāto pilsētvides priekšlikumu Zunda teritorijā. Mūsdienās, sabiedrībai attīstoties un iedzīvotāju skaitam pieaugot, arvien vairāk tiek aktualizēta dzīvojamā telpa, tās nozīme un ietekme. Izpratne, kā iedzīvotāji uztver šo vidi un ar to mijiedarbojas, ir būtiska labklājības un drošības nodrošināšanai. Šī darba mērķis ir identificēt galvenos telpiskās uztveres aspektus daudzdzīvokļu ēku kompleksu veidošanā, kam jāpievērš uzmanība un kas piedalās telpas uztveres veidošanas procesā. Darba 1.nodaļā tiek padziļināti izpētīts telpiskās uztveres jēdziens, tai skaitā atklāta katra cilvēkam piemītošo sajūtu maņu nozīme un ietekme uz kopējo telpas uztveri daudzdzīvokļu ēku kompleksos. Darba 2.nodaļā tiek apskatīts drošības jēdziens daudzdzīvokļu kompleksu mērogā un kādu ietekmi tas atstāj uz iedzīvotāju sajūtu telpā. Balstoties uz veikto pētījumu, darba izstrādāšanas rezultātā, tiek secināts, ka veiksmīgai un pilnvērtīgai telpas uztverei daudzdzīvokļu ēku kompleksos, būtiski ir ņemt vērā katru cilvēka sajūtu maņu, kā arī drošības jautājumu. Iedzīvotājiem dažādi drošības nolūkos veikti papildinājumi, uzsverot arhitektoniskus uzlabojumus, sniedz ērtāku un kvalitatīvāku pieredzi telpā. Atslēgas vārdi: telpa, uztvere, maņas, drošība, daudzdzīvokļu ēka. Darbs ir rakstīts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 27 lappuses, tai skaitā projekta skaidrojošais apraksts, 11 attēli un 4 tabulas. Tam ir 1 pielikums un 36 izmantotie informācijas avoti.
Atslēgas vārdi telpa, uztvere, maņas, drošība, daudzdzīvokļu ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā space, perception, senses, safety, multi-apartment building
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 09:32:26