Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Koka karkasa konstrukcijas daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūvē
Nosaukums angļu valodā Timber Frame Structures in the Multi-storey Residential Building Construction
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Antra Viļuma
Recenzents Ilmārs Dirveiks
Anotācija Lai izpildītu ANO un ES izvirzītos ilgtspējības un klimatneitralitātes mērķus būvniecības nozarē, koks ir atbilstošs materiāls konstrukciju projektēšanai, jo tas nevis izdala, bet tieši savāc un uzglabā sevī CO2, kā arī tas ir atjaunojams resurss. Attīstoties būvniecībai un pastiprinoties nepieciešamībai pēc īsākiem būvniecības termiņiem, būvkonstrukciju rūpnieciskā ražošana kļūst arvien izplatītāka un koks ir viens no piemērotākiem materiāliem to veidošanai, jo tas samazina konstrukciju svaru un ir izturīgs. Bakalaura darbā “Koka karkasa konstrukcijas daudzstāvu dzīvojamo ēku apbūvē” tiek analizēta un apkopota informācija par daudzstāva koka dzīvojamo ēku būvniecības iespējām un projektiem pasaulē, kā arī apkopoti pētījumi par rūpnieciski ražotām koka konstrukcijām. Pasaulē parādās arvien vairāk piemēru, kur tiek izmantotas koka konstrukcijas un attīstoties koksnes izstrādājumiem un līmētai koksnei, rodas jaunas iespējas šo materiālu izmantot modulāri, vēl vairāk paātrinot būvniecības procesus. Darba ietvaros tika apskatīti vairāki koka konstrukcijās celtu daudzstāvu dzīvojamo ēku projekti no Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas, lai analizētu to priekšrocības un sasniegumus. Darbā tiek apskatīta koka konstrukciju vēsturiskā klasifikācija un izmantošana, mūsdienu iespējas, kā arī analizēti un salīdzināti Latvijas un Somijas ugunsdrošības būvnormatīvu piemēri ņemot vērā klimata apstākļu līdzības un bagātīgo pieredzi koka ēku būvniecībā. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 4 analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba otrā daļa ir projekta, kas veidots balstoties uz pētījuma rezultātiem, skaidrojošais apraksts. Darba apjoms ir 39 lapas puses, saturā ir 21 attēls un 5 pielikumi, kā arī tika izmantoti 40 avoti.
Atslēgas vārdi koks, koka konstrukcijas, daudzstāvu dzīvojamās ēkas, daudzdzīvokļu mājas, rūpnieciski ražotas konstrukcijas, modularitāte, ugunsdrošība, klimatneitralitāte, ilgtspējība.
Atslēgas vārdi angļu valodā wood, wooden structures, multi-storey residential buildings, multi-apartment buildings, prefabricated structures, modularity, fire safety, climate neutrality, sustainability.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 03:26:23