Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Atvērtā muzeja paradigma arhitektūrā. Dzelzceļa muzeja teritorijas attīstība
Nosaukums angļu valodā The Open Museum Paradigm in Architecture. Development of the Railway Museum Area
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Ilmārs Dirveiks
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 2. kursa maģistra studentes Lauras Bidzānes maģistra darba ar integrētu diplomprojektu nosaukums ir ”Atvērtā muzeja paradigma arhitektūrā”. Pētījuma mērķis ir definēt atvertā muzeja paradigmas īstenošanas stratēģiju zinātnes un tehnikas muzeju arhitektūrā. Pētījumā tiek noskaidrots, kā attīstījusies muzeoloģijas un muzeja arhitektūra 20.gs beigās un 21. Gs. Noskaidroti atvērtā muzeja organizācijas principi arhitektūrā un tiek salīdzināta atvērtā muzeja paradigma zinātnes un tehnikas muzejos. Pētījuma rezultāti var kalpot kā bāze turpmākai atvērtā muzeja arhitektūras projektēšanai. Pētījuma daļu veido trīs nodaļas. Pirmajā nodaļā tiek pētīta muzeoloģijas un muzeja arhitektūra 20.gs beigās un 21. gs. Otrajā nodaļa tika noteikti atvērtā muzeja paradigmas pamatprincipi. Trešajā nodaļā tiek analizēta un salīdzināta atvērtā muzeja paradigma zinātnes un tehnikas muzejos. Diplomprojekta skaidrojošais apraksts sastāv no 2 nodaļām: 1. Projekta vispārīgā informācija un vietas izpēte. 2. Projekta koncepcija un risinājumi. Darbs sastāv no 82 lapām. Pētījuma daļā ir 3 tabulas, 29 attēli, 15 grafiki, 6 autores veidotas ilustrācijas, 1 pielikums un 88 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi atvērtais muzejs, atvērtā muzeja arhitektūra, zinātnes un tehnikas muzeji
Atslēgas vārdi angļu valodā open museum, open museum architecture, science and technology museums.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:43:13