Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Bezdarbs un sociālās labklājības programmas nepieciešamība
Nosaukums angļu valodā Unemployment and the need for social welfare programs
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Inga Eriņa
Anotācija Šis pētījums analizē vairāku valstu Bezdarba līmeņa īpatnības, dinamiku un ietekmi, to mijiedarbību ar sociālam programmām, sociālo programmu procentuālo sadalījumu un to korelāciju ar bezdarbu, bezdarba ietekme uz ekonomiku un sociālo sfēru, kā izvelētu valstu kopiena tā arī pasaules praksē. Trīsdesmit divas izvelētas valsts bezdarba un sociālas labklājības programmu dati tiek salīdzināti un tiek noteiktas korelācijas, divpadsmit valstis tiek pētīti tuvāk izskatot tās ģeogrāfiskas un kulturālas īpatnības. Papildus tiek izmantots laimes indekss rezultātu noteikšanai un valstu salīdzinājumiem. Tiek apskatīti globālas krīzes gadījumi, valstu reakcijas un intervencijas pret krīžu sekām. Darba metodoloģija tiek izmantots analītiska pieeja lai noteikt saskarsmes starp labklājības programmām, bezdarba līmeņi un iedzīvotāju labklājību, tiek apskatītas datu bāzes, pētīta literatūra šī temata joma un lasīti valsts pieņemti likumi un veidota atskaites. Labklājības programmas tiek sadalītas noteiktas kategorijas balstoties uz OECD datu bāzes grupām un noteikto grupu procentuālas IKP izmaksas tiek salikti pret kopēja bezdarba līmeņa datiem. Rezultāti liecina par vāju korelāciju starp visiem labklājības programmu izmaksām izņemot bezdarbnieku pabalstu grupas rezultātiem, kas ir loģiski, ka arī tiek noteikta negatīva korelācija starp veselības izmaksām un bezdarba līmeni. Tiek konstatēta sakarība starp zemu ilgstoša bezdarba līmeņu un lielāku laimes indeksu. Darbs noslēdzas ar noteiktas sakarības noteikšanu, veiksmīgo piemēru konstatēšanu, secinājumu un priekšlikumu kā kopumā tā arī noteikti Latvijas Republikai. Priekšlikumi ietver sociālas, ekonomiskas un politiskus risinājumus un idejas kopēja bezdarba līmeņa kontrolei un iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Bezdarba līmenis, iedzīvotāju labklājība, krīze, sociālas programmas, darba tirgus, IKP, valsts izmaksas, drošības tikls, nabadzība, pabalsts
Atslēgas vārdi angļu valodā Unemployment rate, welfare, crisis, social programs, labor market, GDP, public spending, safety net, poverty, benefits
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 01.02.2024 13:38:49