Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vertikālās apzaļumojuma sistēmas dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Vertical Greenery Systems in a Residential Building
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Alisa Koroļova
Recenzents Dace Bērziņa
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes studentes Alises Krūzes bakalaura darbā “Vertikālās apzaļumojumu sistēmas dzīvojamā vidē” ir apkopoti dažādo sistēmu veidi un izvērtēti to integrācija dzīvojamo ēku arhitektūrā, to ietekme uz ēku un tās iedzīvotājiem. Bakalaura darba mērķis ir izvērtēt vertikālo apzaļumojumu sistēmu priekšrocības un izmantošanas iespējas dzīvojamā vidē. Mērķa sasniegšanai, darba uzdevumi sastāv no vertikālo apzaļumojumu sistēmu piemēru un mūsdienu tendenču analīzes, vertikālo apzaļumojumu veidu un to priekšrocību apkopojuma, vertikālo apzaļumojumu sistēmu ietekmes uz vidi, ekonomiku, kā arī psiholoģisko un sociālo faktoru izpētes, vertikālo apzaļumojumu sistēmu integrācijas dzīvojamā vidē iespaidojošo faktoru izvērtēšanas. Darba pirmajā nodaļā ir apkopota vertikālo apzaļumojumu sistēmu vēsturiskā attīstība, vertikālo apzaļumojumu sistēmu jēdziens, kā arī vertikālo apzaļumojumu sistēmu priekšrocības. Otrajā nodaļā tiek sistematizēti vertikālo apzaļumojumu veidi. Tiek veidota shēma un paskaidrotas katras sistēmas priekšrocības un trūkumi, kas tiek papildināti ar piemēriem. Trešajā nodaļā tiek apkopoti ietekmējošie faktori, vertikālās apzaļumojumu sistēmas integrēšanai dzīvojamā vidē. Tiek analizēti piemēri, to mērķi ar vertikālo apzaļumojumu sistēmu integrāciju un sasniegtie rezultāti. Bakalaura darbs sastāv no 28 lapaspusēm, 1 shēmas, 1 tabulas, 12 attēliem, 29 izmantotajiem informācijas avotiem un 2 pielikumiem. Atslēgas vārdi: vertikālās apzaļumojumu sistēmas, zaļās sienas, dzīvās sienas.
Atslēgas vārdi vertikālās apzaļumojumu sistēmas, zaļās sienas, dzīvās sienas
Atslēgas vārdi angļu valodā vertical greenery systems, green walls, living walls
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 02:33:01