Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ģipša javas sastāvu pielāgošana elementu 3D drukāšanai" (Inž.pr."Skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksa jaunbūve Rīgā")
Nosaukums angļu valodā "Adaptation of gypsum mortar composition for 3D printing of elements" ("Eng."New construction of the complex of stage art decoration workshops in Riga")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Māris Šinka
Recenzents Rihards Gailītis
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un mašīnzinību fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtā un institūta RTU 3D Betona drukāšanas zinātniskajā laboratorijā. Diplomdarbā ir bakalaura daļa un inženierprojekta daļa. Diplomdarbu veido 267 lapas, 110 attēli, 42 tabulas, 2 pielikumi, 11 rasējumi A1 formātā un 1 rasējums pagarinātajā A0 formātā. Diplomdarbā ievietotas atsauces uz 195 dažādiem informācijas avotiem. Bakalaura daļas pētījumā tika pētīta ģipša javas sastāvu maisījumu izmantošana būvelementu 3D drukai, ņemot vērā ekonomiskos, ilgtspējas un tehniskos apsvērumus. Tika apskatīti ĢCP (ģipša, cementa un pucolāna) maisījumi kā iespējama ilgtspējīga ģipša javas saistviela ar 3D drukai piemērotām īpašībām. Pētījumā tika veidoti un testēti septiņi ĢCP maisījumu sastāvi, noskaidrojot to spiedes stiprību. Tika izveidoti arī tādi sastāvi, kuru noteiktā stiprība ir ekvivalenta vidējas stiprības betonam (~30 MPa). Diviem no izstrādātajiem ĢCP maisījumu sastāviem tika pārbaudīta to piemērotība 3D drukai, veicot būvējamības (angļu valodā: buildability) pārbaudi. Būvējamības pārbaudē tika konceptuāli apstiprināta ĢCP maisījumu piemērotība 3D drukāšanai. Bakalaura daļas pētījumu veido literatūras apskats, eksperimentālās daļas un metožu apraksts, rezultāti un to izvērtējums, un secinājumi. Pētījumā ir 73 lapas, 57 attēli un 7 tabulas. Inženierprojekta daļa izstrādāta skatuves mākslu dekorāciju darbnīcu kompleksa jaunbūvei uz jau izstrādāta būvprojekta pamata. Inženierprojektu veido apraksts, tehniskiekonomiskais variantu salīdzinājums, konstruktīvo elementu aprēķini, būvdarbu veikšanas organizācija, drošība un vides aizsardzība, objekta ekonomiskie rādītāji un diplomprojekta grafiskā daļa. Visos gadījumos aprēķini veikti, neņemot vērā pamata projekta aprēķinu metodiku vai rezultātus, un uzprojektētās konstrukcijas pēc to elementu izmēriem, materiāla vai tehniskā risinājuma, atšķiras no par pamatu ņemtā būvprojekta konstrukcijām. Inženierprojektā ir 165 lapas, 53 attēli un 35 tabulas. Grafiskajā daļā pievienoti 12 rasējumi.
Atslēgas vārdi ģipsis, pucolāns, 3D druka, 3D, ģipša java, ĢCP, būvējamība
Atslēgas vārdi angļu valodā gypsum, puzzolan, 3D printing, 3D, gypsum mortar, GCP, buildability
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 06.02.2024 17:23:29