Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kopmājošanas koncepta māju attīstība Latvijā
Nosaukums angļu valodā Development of Co-living Houses in Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dainis Bērziņš
Recenzents Velta Holcmane
Anotācija Rīgas Tehniskās Universitātes Arhitektūras un Dizaina institūta Arhitektūras skolas 4. kursa studentes Agneses Legzdiņas bakalaura darbā “Kopmājošanas koncepta māju attīstība Latvijā” ir apkopoti un analizēti kopmājošanas koncepta ēku piemēri pasaulē un Latvijā, kā arī tie salīdzināti ar Latvijas iedzīvotāju vēlmēm. Pēc veiktās literatūras analīzes studiju kursa ietvaros izstrādāts kopmājošanas koncepta mājas projekts studentiem un jaunajiem profesionāļiem. Bakalaura darba mērķis ir noteikt kopmājošanas tipa ēku plānojuma veidošanas principus pasaules un Latvijas piemēru kontekstā. Lai sasniegtu mērķi, tika analizētas kopmājošanas tipa ēku plānojumu attīstības tendences, identificēti to projektēšanas principi, svarīgākās iezīmes un elementi, kā arī veikta socioloģiskā aptauja. Bakalaura darba pirmajā nodaļā tiek definēts kopmājošanas koncepta jēdziens, skaidrota tā izcelsme un šīs ēku tipoloģijas popularitātes iemesli mūsdienās. Otrajā nodaļā tiek apkopoti kopmājošanas koncepta mājokļi pasaulē un Latvijā, un, izmantojot grafikās analīzes paņēmienus, analizēti to kopienas telpu un privāto dzīvokļu plānojumi. Trešajā nodaļā tiek savstarpēji salīdzināti kopmājošanas koncepta mājokļu plānojumi, to kopienas telpu un privāto dzīvokļu veidi, kā arī ēku privātās un koplietošanas telpu attiecība piemēra lokācijas kontekstā. Darba noslēgumā veikta socioloģiskā aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot Latvijas studentu un jauno profesionāļu viedokli par kopmājošanas koncepta mājokļiem un vēlamajām prasībām. Iegūtās atbildes salīdzinātas ar izpētīto ēku piemēru piedāvājumu. Bakalaura darbs sastāv no 36 lapaspusēm, 37 attēliem, 7 tabulām, 1 pielikuma un 28 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi kopmājošana, studentu mājokļi, dzīvokļi, koptelpas, kopiena
Atslēgas vārdi angļu valodā co-living, student housing, apartments, common spaces, community
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 08:57:10