Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zīmola tēla ietekmes novērtējums uz ģimenes biznesa uzņēmumiem Indijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of Brand Image on Family Business Companies in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Linda Saulīte
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Maģistra darba temats: Zīmola tēla ietekmes uz ģimenes biznesa uzņēmumiem novērtējums Indijā. Maģistra darbs rakstīts: Dokuments ir sastādīts angļu valodā un satur šādas sadaļas: ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Tā 90 lappusēs ir 33 attēli, 19 tabulas un viena formula. Kopējais bibliogrāfijā un avotu sarakstā citēto angļu valodas avotu skaits sastāda 76. Darbā ir 8 lappuses ar pielikumiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: Ģimenes uzņēmumu nozīme Indijā reputācijas pārvaldības pētījumos izriet no to spējas integrēt pieejamību un tradīcijas, izmantojot to labi pazīstamos zīmolus. Šī maģistra darba mērķis ir novērtēt zīmola tēla ietekmi uz ģimenes uzņēmumu izaugsmi un attīstību Indijā. Šajā pētījumā tiek izmantota kvantitatīvā pieeja primāro datu vākšanai, izmantojot aptaujas anketu, kas tiek izplatīta, izmantojot vairākas digitālās platformas (Facebook, WhatsApp un e-pastu). Visaptveroša aptauja tiks izplatīta personālam, kas strādā dažādās ģimenes uzņēmumu iestādēs Indijā, kā arī cienījamiem mārketinga speciālistiem. Šī pētījuma atbalstam ir veikts arī rūpīgs esošās zinātniskās literatūras pārskats. Kopā ar Spīrmena korelācijas analīzi tiek izmantots Hī kvadrāta tests, lai novērtētu attiecības starp mainīgajiem. Pētniecības uzņēmumam ir pētniecisks raksturs. Paraugi tika izvēlēti, izmantojot Snowball Sampling — bez varbūtības izlases metodi, kurā dalībnieki paši kalpo kā līdzeklis aptaujas izplatīšanai. Autors izmantoja hī kvadrāta testu un Spīrmena korelāciju, lai noskaidrotu saistību starp ģimenes uzņēmumu zīmolu tēlu Indijā un virkni neatkarīgu mainīgo. Tika konstatēts, ka visiem mainīgajiem lielumiem ir būtiska korelācija ar ģimenes uzņēmumu zīmola tēlu Indijā. Tomēr novērtējumā no analīzes tika izslēgti klientu pirkuma lēmumi, jo tie ir vāji saistīti ar kopējo tēlu. Visbūtiskākā korelācija pastāvēja starp zīmola tēlu un klientu lojalitāti. Autors formulēja ieteikumu stratēģiju, kuras mērķis ir palielināt uzņēmumu paplašināšanos un progresu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Maliyekkal, R.D., Saulite, L. (2023). Zīmola tēla ietekmes uz ģimenes biznesa uzņēmumiem novērtējums Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 99 p.
Atslēgas vārdi Zīmola tēls Ģimenes uzņēmumi Indija Reputācijas pārvaldība Biznesa izaugsme Attīstība Maģistra darbs Kvalitatīvā metodoloģija Primārie dati Aptaujas anketas Digitālie platformas Chi-kvadrāta tests Spīrmena korelācijas analīze Izpētes pētījums Snešbola izlase Nejaušības izlase Neatkarīgie mainīgie Ieteikumi Paplašināšanās Progresu
Atslēgas vārdi angļu valodā Brand Image Family Business Companies India Reputation Management Business Growth Development Master Thesis Quantitative Methodology Primary Data Survey Questionnaire Digital Platforms Chi-square Test Spearman Correlation Analysis Exploratory Research Snowball Sampling Non-probability Sampling Independent Variables Recommendations Expansion Progress
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2024 19:31:04