Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Latvijas valsts ceļu pārņemšanas iespējas pašvaldību pārziņā
Nosaukums angļu valodā Opportunities to take over Latvian state roads under the control of local governments
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Jekaterina Vozņuka
Anotācija Dibets N.K. “LATVIJAS VALSTS CEĻU PĀRŅEMŠANAS IESPĒJAS PAŠVALDĪBU PĀRZIŅĀ” : Maģistra profesionālas studijas darbs / N.K.Dibets, I.Bušovska. – Rīga: RTU IEVF BUNI, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra, maģistru profesionālā studiju programma “Pilsētu un reģionu inženierekonomika ”. 2024. – 87 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. Maģistra darbu veido ievads, teorētiskās, analītiskās un praktiskās darba daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba kopapjoms ir 87 lpp., tajā iekļauti 17 attēli, 30 tabulas un viena formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 34 avoti latviešu valodā un 9 avoti angļu valodā. Darba mērķis ir izpētīt, Latvijas valsts vietējo nozīmes ceļu pārņemšanas procesu pašvaldību pārziņā un kā šis pārņemšanas process ietekmē vietējo novadu pašvaldības, valsts ceļu pārvaldes struktūru un sabiedrību kopumā, skatoties no dažādiem aspektiem. Vai ceļu pārņemšanas process uzlabo ceļu pārvaldes sistēmu, noskaidrot šī procesa trūkumus, ja tādi ir, un izstrādāt priekšlikumus, lai uzlabotu procesa un ceļu pārvaldes sistēmu kopumā. Teorētiskajā darba daļā tiek apskatīts Latvijas valsts autoceļu un pašvaldību ceļu tīkls un tā funkcija, finansējums un finansējuma avoti, kā arī veikts ceļu pārņemšanas procesa kārtības apskats, pamatota šī procesa nepieciešamība un nozīme. Analītiskajā darba daļā tiek veikta pieejamo pētījuma analīze par ārvalstu autoceļu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas pieredzi ar kontentanalīzes metodi. Arī tika veiktas intervijas ar pašvaldību attiecīgajiem specialistiem, kuri nodarbojas ar šo jautājumu. Speciālisti sniedza savu viedokli par ceļu pārņemšanas procesu un norādīja uz tā trūkumiem. Praktiskajā darba daļā tika veikts informācijas apkopojums un izvērtējums par esošo ceļu stāvokli un garumu pētījuma ietvaros aplūkotajās pašvaldībās. Tika nodefinēti trūkumi un izaicinājumi pārņemšanas procesam, sniegti priekšlikumi un izstrādāta nepieciešamās mērķdotācijas aprēķina formula, lai novērstu secinātos trūkumus. Darba beigās ir sniegti nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: Ceļu pārņemšanas process pašvaldību pārziņā ir pamatots, bet nointervēto pašvaldību pārstāvji to neatbalsta, norādot uz sliktu ceļu tehnisko stāvokli, papildus birokrātisko slogu un nepietiekamo mērķdotācijas finansējumu. Nepieciešams izstrādāt pielāgotu mērķdotācijas aprēķina formulu, kur tiktu ņemti vērā katra novada ģeogrāfiskais novietojums, esošās ceļa uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas, jo šīs izmaksas un iespējas atšķiras no katra novada pieejamā būvmateriālu un tehnikas pieejamību, kā arī vietējo būvuzņēmēju un ceļa uzturētāju konkurētspējas.
Atslēgas vārdi Ceļu pārvaldība, ceļu uzturēšana, pašvaldība.
Atslēgas vārdi angļu valodā Road management, road maintenance, local governments.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2024 13:43:55