Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Klimatneitralitātes principi ēku projektēšanā
Nosaukums angļu valodā Climate Neutral Principles in Building Design
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Antra Viļuma
Recenzents Matijs Babris
Anotācija Bakalaura darba “Klimatneitralitates principi ēku projektēšanā” ietvaros, tiek analizēta un apkopota informācija par klimatneitralitātes principiem būvniecībā, nulles enerģijas patēriņa ēkām, atjaunojamiem materiāliem un aprites ekonomiku. Lai sekmētu ES virzību uz klimatneitralitāti, būvniecības jomā nepieciešams rast energoefektīvus risinājumus, kas veicinātu gan ilgtspējīgu un atjaunojamu materiālu pielietojumu, gan mazinātu SEG emisijas. Darba mērķis ir attīstīt daudzfunkcionālu jauniešu centra projektu, kurā iekļauti klimatneitralitātes, ilgtspējīgas attīstības un aprites ekonomikas pamatprincipi. Autonomās nulles enerģijas patēriņa ēkas projekts veidots, ievērojot pasīvo ēku dizaina principus, nodrošinot augstu energoefektivitāti. Ēkas fasādes apdarē un iekštelpu interjerā dominē atkārtoti izmantojami materiāli, bet ēkas konstruktīvajā risinājumā izmantota koksne, kas nodrošina ne vien atmosfēras oglekļa ilgtermiņa uzglabāšanu, bet arī, augstu mehānisko izturību. Veicot izpēti un, fokusējoties uz klimata pārmaiņu radīto risku ietekmes mazināšanu uz apkārtējo vidi un sabiedrību, iespējams radīt "nākotnes ēku", kas spēj sasniegt Eiropas zaļā kursa izvirzītos mērķus. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 3 analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba otro daļu sastāda izstrādātā projekta, kas balstīts uz veikto analītisko izpēti, skaidrojošais apraksts. Darba apjoms ir 42 lapaspuses, tā satur 7 attēlus, tajā ir atsauces uz 34 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi klimatneitralitāte, energoefektivitāte, ilgtspējība, aprites ekonomika, pasīvā ēka, atkārtoti izmantoti materiāli, koka konstrukcijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā climate neutrality, energy efficiency, sustainability, circular economy, passive building, reusable materials, wooden structures
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 09:18:10