Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums Elektrovērpta PAN nanošķiedru paklāja deformācijas uzvedība
Nosaukums angļu valodā Deformation Behavior of Electrospun PAN Nanofiber Mat
Struktūrvienība 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts
Darba vadītājs Inga Ļašenko
Recenzents Marina Romanova
Anotācija Nanošķiedru paklāju izcilās mehāniskās un strukturālās īpašības pēdējos gados ir piesaistījušas ievērojamu uzmanību, padarot tos piemērotus plašam pielietojumam nano-tehnoloģijā un materiālu zinātnē. Šajā promocijas darbā mēs pētām nanošķiedru paklāja de-formācijas īpašības, kas ir ražots elektrovērpšanas procesā. Nanošķiedras paklājs tiek ražots, elektrovērpjot poliakrilnitrila (PAN) šķīdumu ar 18 g dimetilforamīda (DMF) jauktā koncen-trācijā 10%. Šajā pētījumā galvenais mērķis ir atrast mehāniskās īpašības un deformācijas uz-vedību, īpaši, lai, izmantojot stiepes analīzi, atrastu šo elektriski vērptu PAN nanošķiedras mat kritiskā sprieguma ietekmi. Šim nolūkam mēs izmantojam trīs veidu paraugus, kuriem ir daži virsmas neregulāri fizikāli apstākļi, proti, vienkāršs nanošķiedras paklājs, vienkāršs nanošķie-dras paklājs ar caurumu un vienkāršs nanošķiedras paklājs ar iegriezumu. Pētījumi sākas ar elektrovērpšanas tehniku, jo šeit PAN nanošķiedras paklāji tiek saga-tavoti ar šo metodi. Pēdējo desmit gadu laikā elektrovērpšanas tehnoloģija ir ļoti attīstījusies, jo nanošķiedras ir plaši pielietojamas visās jomās. Veicot procesu, tika optimizēti dažādi el-ektrovērpšanas parametri, tostarp šķīduma koncentrācijas elektriskie parametri, piemēram, spriegums un kolektora attālums, lai iegūtu precīzi definētus nanošķiedras paklājus. Stiepes tests tiek veikts, izmantojot dažus eksperimentālus iestatījumus, lai izpētītu nanošķiedru paklāja deformācijas uzvedību, galvenokārt stiepes izturību, Janga moduli un sprieguma un de-formācijas saistību, lai izprastu nanošķiedru paklāja mehānisko veiktspēju. Stiepes testa re-zultāti sniedz svarīgu informāciju par elektriski vērptu PAN nanošķiedras paklāju deformācijas uzvedību. Pētījums izgaismo saikni starp apstrādes faktoriem, nanošķiedras formu un me-hāniskajām īpašībām. Izpratne par šīm mijiedarbībām ir ļoti svarīga, lai pielāgotu nanošķiedras paklāju īpašības tādiem lietojumiem kā filtrēšana, audu inženierija un kompozītmateriāli. Šis pētījums nodrošina augošo nanomateriālu jomu un sagatavo ceļu turpmākiem sas-niegumiem nanošķiedras paklāju projektēšanā un optimizēšanā plašam lietojumu klāstam, ies-pējams, ietekmējot progresīvus materiālus, tekstilizstrādājumus un biomedicīnas inženieriju. Šis darbs satur 51. lappusi, 32. attēlus, 4. tabulas un 30. informācijas avotus literatūras sarakstā.
Atslēgas vārdi elektrovērpšana, PAN, nanošķiedras, mehāniskās īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā electrospinning,PAN,Nanofiber,Mechanical properties
Valoda eng
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 11:42:38