Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamo hibrīdēku izveides principi
Nosaukums angļu valodā Design Principles of Residential Hybrid Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Velta Holcmane
Anotācija Pilsētās arvien aug pieprasījums pēc ēkām, kurās apvienotas dažādas funkcijas. Arvien aktuālāk kļūst citu funkciju telpas izvietot dzīvojamās mājās, tādējādi ēku padarot izmantojumu visu diennakts laiku. Hibrīdēka ir daudzfunkcionāla ēka, kurā papildus ēkas daudzfunkcionālai izmantošanai uzmanība tiek pievērsta dažādo ēkā izvietoto funkciju un telpu grupu savstarpējām attiecībām. Hibrīdēkas ir nozīmīgas uz gājējiem orientētas vides veidošanai, jo salīdzinoši nelielā teritorijā iespējams izvietot visas ikdienas dzīvei nepieciešamās funkcijas, samazinot nepieciešamību pārvietoties ar auto. Bakalaura darbā tiek veiktas literatūras studijas un Eiropas hibrīdēku piemēru analīze. Tajā ir četras nodaļas. Pirmā nodaļa veltīta hibrīdēku veidošanās vēsturei, otrā nodaļa – hibrīdēku potenciālam mūsdienu pilsētā, trešā nodaļa – dzīvojamo hibrīdēku izveides principiem un tipoloģijai. Ceturtajā nodaļā veikta sešu Eiropā esošu hibrīdēku analīze, analizējot to funkciju telpisko izkārtojumu, apkārtējo vides kontekstu, projektēto ārtelpu, dažādu plūsmu organizāciju ēkā, ieeju un vertikālo komunikāciju risinājumu. Balstoties uz literatūras avotos minētajiem hibrīdēku tipoloģijas veidiem, veikts analizēto ēku tipoloģijas iedalījums. Balstoties uz literatūras studijām un Eiropas hibrīdēku prakses analīzi, tiek veikti secinājumi. Secināts, ka, lai gan pirmā hibrīdēka tika uzbūvēta jau 19. gadsimtā, to lielāka attīstība bija 20. gadsimtā Amerikā. Hibrīdēku veidošana nodrošina ēkas nepārtrauktu izmantošanu, kas ir svarīgi, lai ēka vai pat atsevišķi rajoni nekļūtu neizmantoti kādā no dienas daļām. Viens no iemesliem, kāpēc ēku un telpu hibridizēšana kļūst arvien aktuālāka, ir telpu izmantošanas prasību maiņa, kas notikusi pēdējo gadu laikā. Bakalaura darbs sastāv no 39 lapaspusēm, 12 attēliem, 1 tabulas, 9 pielikumiem, 28 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Hibrīdēkas, dzīvojamās hibrīdēkas, daudzfunkcionālas ēkas, daudzfunkcionalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Hybrid building, residential hybrid building, multifunctional building, multifunctionality
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 06:27:44