Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vēsturiskās papīrfabrikas Latvijā. Līgatnes Anfabrikas reģenerācija
Nosaukums angļu valodā Historic Paper Mills in Latvia. Regeneration of Anfabrika in Ligatne, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Dace Kalvāne
Anotācija Maģistra darba “Vēsturiskās papīrfabrikas Latvijā” mērķis ir apkopot un sistematizēt informāciju par vēsturiskajām papīrfabikām, to attīstību, stāvokli un nākotnes attīstības iespējām Latvijā. Darba 1. nodaļā veikta literatūras un salīdzinošā anaīze par papīra ražošanas attīstību un nozīmi Latvijā un pasaulē – papīra izcelsmi un ražošanas attīstību, kā arī papīra nozīmi un ražošanu mūsdienās. Darba 2. nodaļā veikta literatūras, grafiskā un salīdzinošā analīze par vēsturiskajām papīrfabrikām Latvijā, atsevišķām papīrfabrikām veikts apsekojums dabā un padziļināta analīze par to pašreizējo stāvokli. Darba ietvaros izveidota apkopojoša datubāze par vēsturiskajām papīrfabrikām Latvijā. Darba 3. nodaļā veikta literatūras, grafiskā un salīdzinošā analīze par kultūrvēsturisko objektu reģenerācijas pieejām – analizēti vēsturisko papīrfabriku izmantošanas piemēri pasaulē, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas prakse Latvijā, kā arī veikta iedzīvotāju aptauja sabiedrības viedokļa noskaidrošanai par vēsturiskajām papīrfabrikām un to attīstības iespējām Latvijā un formulētas vēsturisko papīrfabriku saglabāšanas iespējas Latvijā. Pētījumā tiek secināts, ka dažāda apjoma rakstiskas liecības saglabājušās par 29 vēsturiskajām papīra fabrikām Latvijas teritorijā, no kurām 16 attiecināmas uz protoindustriālo periodu (dabā liecības saglabājušās par 1), savukārt 13 - uz industriālo periodu (dabā liecības saglabājušās par 9). No 10 papīrfabrikām, kas lielākā vai mazākā apmērā saglabājušās Latvijas teritorijā, 3 ir iekļautas NKMP Kultūras mantojuma pieminekļu sarakstā, turklāt visas 3 ražotnes kopā ar tām pieguļošo apbūvi ir iekļautas kā pilsētbūvniecības piemineklis. Secināts, ka vēsturiskajās papīrfabrikās iedzīvotāji visvairāk vēlētos redzēt ražošanas funkciju vai jaunu publisku funkciju, piemēram, kultūras un izklaides, sporta vai viesu izmitināšanas funkciju. Pētījuma daļas apjoms: 73 lapaspuses, 64 attēli, 2 pielikumi, 73 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: vēsturiskās papīrfabrikas, industriālais mantojums, protoindustriālais mantojums, reģenerācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: historical paper mills, industrial heritage, proto-industrial heritage, regeneration.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2024 06:44:38