Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Būvniecības vadība viedo pilsētu attīstībai Latvijā
Nosaukums angļu valodā Construction management for smart city development in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Mārtiņš Auders
Anotācija Maģistra darba autore: Daniela Birkenfelde. Darba tēma: Būvniecības vadība viedo pilsētu attīstībai Latvijā. Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec. Jānis Zvirgzdiņš. Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, maģistra profesionālā studiju programma “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, 2023 – 95 lpp. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 95 lpp., tajā iekļauti 57 attēli un 10 tabulas. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļa ietver Latvijas būvniecības sektora analīzi, Latvijas viedo pilsētu misiju un urbanizācijas ietekmi uz vidi, pašreizējo situācija Latvijas viedo pilsētu attīstībā. Otrajā daļā autore veic teorētisko pētījumu, kas ietver būvniecības vadīšanu, būvniecības vadības funkcijas un posmus, viedo pilsētu koncepciju. Trešā daļa praktiskā daļa – faktori, kas ietekmē viedās pilsētas attīstību Latvijā. Maģistra darba mērķis ir novērtēt būvniecības vadības instrumentus un faktorus, kuri ietekmē viedo pilsētu attīstību Latvijā.
Atslēgas vārdi viedā pilsēta, urbanizācija, faktori, ietekme
Atslēgas vārdi angļu valodā smart cities, urbanization, factors, influence
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2024 15:55:13