Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Vidzemes tirgus attīstības koncepcija
Nosaukums angļu valodā Vidzeme market development concept
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Maģistra darbā “Vidzemes tirgus attīstības koncepcija” tiek analizēts Vidzemes tirgus, kas agrāk bijis viens no lielākajiem un modernākajiem tirgiem Rīgā, bet šodien tā ir kļuvusi par vidi degradējošu teritorija Rīgas vēsturiskajā centrā, kurai nepieciešama revitalizācija. Darbs ir visaptverošs pētījums, kas apvieno pilsētu un reģionu attīstību ar ekonomisku ieskatu, lai piedāvātu Vidzemes tirgus attīstības koncepciju. Darbs izceļas ar daudzpusīgu pieeju, kas apvieno vēsturisko analīzi, gadījumu izpēti, aptaujas un stratēģisko plānošanu. Darba teorētiskā daļa kalpo par pamatu, lai izprastu pilsētu tirgu daudzpusīgo būtību reģionālās attīstības kontekstā. Tas iedziļinās tirgu attīstībā no vēsturiskiem laukumiem līdz mūsdienu apstākļiem, pētot ekonomikas teorijas, kas ir pamatā to lomai urbanizācijā. Tiek pētītas mūsdienu problēmas, ar kurām saskaras tirgi, piemēram, pilsētas vides pārmaiņas un mūsdienu mazumtirdzniecības radītā konkurence, vienlaikus risinot arī sociāli ekonomiskos faktorus, kas ietekmē mazos tirgotājus. Visbeidzot, teorētiskajā daļā ir uzsvērta ilgtspējīgas attīstības prakses nozīme un to integrēšana pilsētas tirgus dizainā, atspoguļojot autora vispusīgo pilsētvides un ekonomikas koncepciju izpēti saistībā ar Vidzemes tirgus attīstību. . Analītiskajā daļā darbs iedziļinās Vidzemes tirgus vēsturē, sniedzot kontekstuālu fonu, kas atspoguļo šī brīža pētījumu. Tas ietver arī detalizētus gadījumu izpēti par trim dažādiem tirgiem (Tallina, Helsinki un Kopenhāgena), piedāvājot salīdzinošus ieskatus, kas bagātina izpratni par tirgus dinamiku. Būtiska šīs sadaļas sastāvdaļa ir aptauja, kas veikta, lai apkopotu primāros datus, piedāvājot pamata perspektīvu par tirgus darbību un ieinteresēto pušu vīzijām. Nobeigumā noteikti pamatprincipi Vidzemes tirgus revitalizācijai. Projekta daļa apskatīts vēsturiskais apskats, veikta SVID analīze, gadījumu izpēte un aptaujas rezultātu atziņas. SVID ir noderīga, lai identificētu stiprās, vājās puses, iespējas un draudus saistībā ar Vidzemes tirgu. Balstoties uz šo analīzi un analītiskajā sadaļā noteiktajiem principiem, darbā tiek piedāvāta visaptveroša tirgus attīstības koncepcija. Šī koncepcija ir ne tikai novatoriska, bet arī balstīta uz praktisku realitāti, atspoguļojot aptaujā identificētās vajadzības un vēlmes. Darba nobeigumā tiek pētītas dažādas piedāvātās attīstības finansēšanas iespējas, demonstrējot izpratni par attīstības koncepcijas veiksmīgai īstenošanai būtiskiem ekonomiskajiem aspektiem
Atslēgas vārdi Pilsētas un reģionālā attīstība, Ekonomiskie principi, Vidzemes tirgus, Tirgus revitalizācija, Ilgtspējīga attīstība, Pilsētplānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban and regional development, Economic principles, Vidzeme market, Market revitalization, Sustainable development, Urban plannig
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2024 20:51:55