Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Solāro tehnoloģiju integrācija dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Integration of Solar Tehnologies in the Residental Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Ervīns Krauklis
Anotācija Bakalaura darba “ Solāro tehnoloģiju integrācija dzīvojamā vidē” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras skolas 4.kursa studente Elizaveta Ļebedeva. Darba mērķis ir apkopot plašu literatūras klāstu vienā darbā un atrast piemērotāku saules enerģijas integrēšanas veidu daudzdzīvokļu projektam. Darba pētījuma priekšmets ir solārās tehnoloģijas ēku integrēšanas kontekstā. Teorētiskā bakalaura darba sadaļa ir sadalīta 4 nodaļās. Pirmajā nodaļā ir apskatītas solārās tehnoloģijas – gan aktīvās, gan pasīvās solārās tehnoloģijas. Otrajā nodaļā ir aprakstīta informācija par to, kā un kādos veidos var uzglabāt iegūto un uzkrāto saules enerģiju, tostarp ir apskatītas ūdeņraža uzglabāšanas sistēmu un saules paneļu integrācija ēkās priekšrocības. Trešajā nodaļā ir aprakstīti solāro tehnoloģiju integrēšanas paņēmieni dzīvojamā vidē, tostarp, fasādēs, jumta plaknēs un labiekārtojumā. Šajā nodaļā ir sniegta informācija par aizsardzību pret sauli un logu orientāciju daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku kompleksos, kas ir būtisks aspekts integrējot solārās tehnoloģijas dzīvojamā vidē. Teorētisko daļu noslēdz nodaļa par piemēriem, kuros solārās tehnoloģijas ir veiksmīgi integrētas dzīvojamā vidē, panākot gan funkcionālu, gan estētisku aspektu projektos. Galvenie pētījuma rezultāti ir: 1. Saules enerģijas tehnoloģiju integrēšana dzīvojamo ēku arhitektūrā ir daudzpusīgs pasākums ar tālejošām sekām. Tas ir vides saudzēšanas, ekonomisku aspektu un dizaina inovāciju apvienojums, kas ļauj saules tehnoloģijas padarīt par neatņemamu mūsdienu un nākotnes dzīvojamo ēku dizaina sastāvdaļu. 2. Solārās tehnoloģijas nav viennozīmīgas. Problēmas šajā jomā aptver gan tehniskus un materiālus jautājumus, gan šķēršļus, kas saistīti ar konkrētiem dalībniekiem, un nepieciešamību pēc sistēmiskām inovācijām būvniecības nozarē. 3. No dizaina aspekta, tikai vienu no apskatītajiem saules paneļu veidiem var integrēt daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā tā, lai panāktu estētisku un pievilcīgu ēkas risinājumu. Tie ir plānslāņa saules paneļi. Šī integrācija ne tikai atbilst ilgtspējīgas projektēšanas principiem, bet arī demonstrē nevainojamu funkcionalitātes un estētikas apvienojumu, kas ir būtisks aspekts mūsdienu arhitektūras praksē. Pielikumā ir A3 lapa ar samazināto diplomporjektu. Darbā ietilpst 55 lappuses, 34 attēli, 9 pielikumi. Izmantotu avotu skaits ir 67, tostrap 28 avoti ir zinātniskā literatūra, 39 avoti ir internetresursi.
Atslēgas vārdi solārās tehnoloģijas, saules paneļi, dzīvojamā vide, ilgtspējīga arhitektūra, solārā arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā solar technologies, solar panels, living environment, sustainable architecture, solar architecture.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 03:26:07