Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Darbinieku motivācijas stratēģija ārpakalpojumu uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Employee motivation strategy in an outsourcing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Sarmīte Gailīte
Anotācija Peipiņa A. Darbinieku motivācijas stratēģija ārpakalpojuma uzņēmumā: Maģistra darbs. A.Peipiņa, R.Greitāne. Rīga: RTU, UIV katedra, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”, 2023. 92 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 92 lpp., tajā iekļauti 20 attēli, 20 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 33 avoti latviešu, 54 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir uzlabot esošo uzņēmuma darbinieku motivācijas strateģiju. Analītiskajā daļā tika aprakstīts uzņēmums un tā biznesa modelis, tiek pētīti uzņēmuma dati par darbinieku apmierinātību, analizēta esošā darbinieku motivācijas stratēģija. Lietišķā pētījumu daļā tiek veikts bibliometriskais pētījums, ar ekspertu metodi tiek salīdzināti klientu lokālo ārpakalpojumu uzņēmumu pakalpojumi ar pētamā uzņēmuma fiananšu pakalpojumiem, tiek veikta finanšu nodaļas darbinieku anketēšana ar mērķi pārbaudīt hipotēzi. Pētījuma aprēķinu daļa bija izstrādāta ar mērķi izrēķināt stratēģijas ieviešanas izmaksas un ieņēmumus, izstrādāt konkrētu plānu, piedāvājot atbildīgās personas, uzdevumu prioritāti un laika ierobežojumus. Tika secināts, ka finanšu komandā ir jāuzlabo autonomija, apbalvošana, sasniegumu sajūta, jānovērš problēmas ar pārmērīgu darba slodzi 4 komandas biedriem, jāievieš komandas apmācības darbam ar izmantojamām programmām un ar klientu valsts nodokļiem un likumiem, jāsasniedz caurspīdīgums karjeras un atalgojuma politiku jautājumos. Aprēķinu daļā tiks izstrādāts konkrēts plāns, balstīts uz Koveja četrām izpildes disciplīnām un darbinieku atsauksmēm, lai atrisinātu definētās problēmas.
Atslēgas vārdi darbinieku motivācija, darbinieku iesaistīšanās, darbinieku motivācijas stratēgija
Atslēgas vārdi angļu valodā ​ 82 / 5 000 Tulkošanas rezultāti Tulkojuma rezultāts employee motivation, employee engagement, employee motivation strategy
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2024 18:21:05