Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums Darbaspēka migrācijas ietekmes izvērtējums uz Latvijas darba tirgu
Nosaukums angļu valodā Assessment of the impact of labor migration on the Latvian labor market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Rita Greitāne
Anotācija Maģistra darba tēma: Darbaspēka migrācijas ietekmes izvērtējums uz Latvijas darba tirgu. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, teorētiskā, analītiskā un zinātniski praktiskā daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 88 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 127 avoti. Darbam pievienoti 10 pielikumi. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām. Pirmajā daļā tiek veikta teorētiskā analīze par darba tirgu, migrācijas ietekmi uz darba tirgu un darba tirgus radītājiem imigrācijas ieguvumiem un zaudējumiem. Otrajā daļā veikta darba tirgus rādītāju analīze, darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma analīze un migrācijas raksturojošā rādītāju analīze. Trešajā daļā veikta imigrācijas ietekmes izvērtēšana uz Latvijas darba tirgu, izmantojot Pīrsona korelācijas koeficienta analīzi, Imigrācijai darba nolūkos un Latvijas darba tirgus rādītāju sakarību ciešuma noteikšanai un Veikta ekspertu interviju, lai noskaidrotu imigrācijas ietekmi uz Latvijas darba tirgu. Pētījuma gaitā tika konstatēts, ka korelācija starp Imigrāciju darba nolūkos un darba tirgus rādītājiem Latvijā ir vidēji cieša un cieša. Imigrācijas ietekme uz Latvijas darba tirgu nav viennozīmīga. Imigrācijas ietekme ir atkarīga no imigrantu kvalifikācijas. Kontrolēta darbaspēka imigrācija Latvijā ir svarīga, lai nodrošinātu pietiekamu darbaspēku nākotnē.
Atslēgas vārdi migrācija, darba tirgus, darbaspēks, imigranti, brīvās darba vietas
Atslēgas vārdi angļu valodā migration, labour market, labour force, immigrants, job vacancies
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 31.01.2024 18:14:13