Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Biznesa centrs starptautiska transporta mezgla – RIX lidostas pilsētā
Nosaukums angļu valodā Business Center at the International Transport Hub – RIX Airport City
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Sarmīte Barvika
Anotācija Maģistra darba tiek apskatīta neaviācijas sektora un biznesa centru attīstības aktualitāte lidostu tuvumā un to ietekmi uz reģionu, ekonomisko un sociālo attīstību. Transporta mezgliem, tostarp lidostām, ir galvenā loma komerciālās un dzīvojamās infrastruktūras attīstībā, piesaistot pasažierus, tūristus un uzņēmējus no visas pasaules. Pētījums analizē lidostu lomas evolūciju globalizācijas un starptautisko sakaru kontekstā, ar uzsvaru uz biznesa centru izveidi lidostu tuvumā. Tā balstīta uz salīdzinošu analīzi par ostu un dzelzceļa staciju attīstību pagātnē, kas kļuvuši par fokusa punktiem tirdzniecībai, preču un pasažieru transportēšanai, piesaistot investīcijas un veicinot infrastruktūras attīstību reģionā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta lidostu un biznesa centru lomai mūsdienu pasaulē. Lidostas, kļūst ne tikai par tranzīta punktiem, bet arī par reģionu ekonomiskā un sociālā progresa centriem. Lidostu tuvumā esošie biznesa centri piesaista lielus uzņēmumus, sniedz modernas biroju telpas, veicina inovāciju attīstību un zināšanu apmaiņu. Darba pirmajā daļā tiek apskatīti transporta mezgli, tā infrastruktūras attīstības vēsture pie transporta mezgliem un tiek analizēta lidosta “Rīga”, ka intermodālais transporta mezgls. Darba otrajā daļā tiek apkopota informācija par lidostu pilsētas koncepciju, uzņēmējdarbību pēc COVID-19 un tā ietekmē darba kultūrā un kopējas tendences biznesa centra izveidē un nodefinētas primāras biznesa centra funkcijas. Darba trešajā daļā tiek apskatīti pasaules biznesa centu piemēri, gan no lidostu pilsētas koncepta, gan atsevišķi tiek analizētas ēkas. Šajā nodaļā tiek apskatīti ēku piemēri un to dizaina un projektēšanas paņēmieni, lai noteikt nākotnes tendences modernā biznesa centra izveidei. Darbs balstās uz literatūras izpēti, statistikas datiem un lidostu kompleksu un biznesa centru attīstības reālo piemēru analīzi. Tā sniedz pilnīgu izpratni par lidostu, biznesa centru lomu un to ietekmi uz ekonomiku un sabiedrību. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, veidots 2 daļās, kas satur ievadu, 3 nodaļas, secinājumus, skaidrojošu aprakstu, izmantoto informācijas avotu sarakstu, 77 ilustrācijas, teorētiskas daļas kopējais apjoms ir 130 lappuses. Literatūras sarakstā ir 135 avots.
Atslēgas vārdi lidosta "Rīga", biznesa centrs, biroji
Atslēgas vārdi angļu valodā Airport, Business Center, Office
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2024 22:15:22