Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ūdensteču iekļaušana dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā The Inclusion of Watercourses in Residential Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Anita Antenišķe
Recenzents Dace Bērziņa
Anotācija Bakalaura darba “Ūdensteču iekļaušana dzīvojamā vidē” darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta Arhitektūras skolas 4. kursa studente Krista Apeine. Darbā analizēti ūdenstilpju nozīmes aspekti dzīvojamā vidē, izpētīti ūdenstilpju dizaina principi, un kā tie atspoguļojas īstenotos ūdensteču projektos. Uz veiktās izpētes pamata izstrādāts projekts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un labiekārtojuma projekts pie Zunda kanāla Rīgā. Bakalaura darba mērķis ir noteikt ar kādiem dizaina paņēmieniem var projektēt Latvijas ūdensteces, lai tās vizuāli radītu patīkamu un estētisku dzīvojamo vidi. Bakalaura darbs sastāv no 5 daļām. Pirmajā daļā tiek izpētīta ūdenstilpju nozīme dzīvojamā vidē. Otrajā nodaļā tiek izpētīti dažādi dizaina paņēmieni, kā projektēt ūdenstilpes. Trešajā daļā tiek analizēti vairāki īstenoti ūdensteču projekti, kuru dažādos dizaina principus var izmantot Latvijas ūdensteču projektos. Ceturtajā daļā aprakstīta daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas un labiekārtojuma pie Zunda kanāla Rīgā konceptuālā risinājuma attīstība, kura balstīta uz veikto izpēti. Darba rezultātā definēti paņēmieni, kā veiksmīgi veidot ūdensteču dizainu, lai tās pilnvērtīgi iekļautos dzīvojamā vidē Latvijā. Bakalaura darbs sastāv no 35 lapaspusēm, 39 attēliem, 3 tabulām, 6 grafikiem, 3 pielikumiem. Darbā izmantoti 34 informācija avoti.
Atslēgas vārdi ūdensteces, dzīvojamā vide, dizains, ūdensteču dizains, labiekārtojums, ūdens ainava
Atslēgas vārdi angļu valodā watercourses, living environment, design, watercourse design, landscaping, waterscape
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 08:35:52