Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Koka-betona starpstāvu pārseguma konstruktīvā risinājuma izvēle" (Inž.pr." Personāla apmācības centrs ar koka karkasu")
Nosaukums angļu valodā "Choice of structural solution for timber-concrete floor slabs" (Eng."Staff training centre with timber framework")
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Laura Vītola
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības un mašīnzinību fakultātes būvkonstrukciju inženierzinātņu institūtā. Diplomprojekta apjoms ir 209 lapaspuses, kas rakstītas datorsalikumā un tas sastāv no divām atsevišķām daļām: 1. Pētnieciskā daļa; 2. Inženierprojekts. Bakalaura daļas tēma – “Koka-betona starpstāvu pārseguma konstruktīvā risinājuma izvēle”. Bakalaura daļā ir veikta literatūras izpēte, analizēšana un salīdzināšana aptverot sekojošas tēmas: • Konstruktīvo risinājumu klasifikācija un salīdzināmo variantu izvēle; • Izvēlēto variantu salīdzinājums pēc literatūras izpētes; • Izvēlēto variantu dimensionēšanas aprēķins un iegūto datu apkopojums; • Izvēlēto variantu salīdzinājums, par salīdzināmo kritēriju izvēloties materiālu patēriņu un veiktspēju; • Iegūto rezultātu apkopojums, to analīze un veiktie secinājumi un labākā varianta izvēle. Bakalaura pētnieciskās daļas apjoms ir 66 lapaspuses. Tajā ir iekļautas 19 tabulas, 26 attēli un 3 grafiki. Inženierprojekta daļas tēma ir “Personāla apmācības centrs ar koka karkasu”. Lai ES valstis sasniegtu klimatneitralitāti līdz 2050. gadam, tām būs krasi jāsamazina savas siltumnīcefekta gāzu emisijas un jāatrod veidi, kā kompensēt atlikušās un nenovēršamās emisijas. Kokmateriālu izmantošana būvniecībā ir būtisks elements, lai palīdzētu sasniegt Eiropas zaļā kursa izvirzītos mērķus. Pētījumā tiek izvērtēts divu stāvu angāra tipa ēkas risinājums izvēloties koka karkasa risinājumu. Angāra platums – 38 m, garums – 48 m, kolonnu augstums – 10 m, un kopņu augstums – 4,5 m. Inženierprojekta aprakstošās daļas apjoms ir 120 lapaspuses. Tajā ir iekļautas 31 tabula un 45 attēli. Grafiskā daļa sastāv no 9 rasējumiem A1 formātā. Darbā ir 1 pielikums. Šī darba izstrādes pamatā ir zinātniskās literatūras avoti, normatīvie akti, interneta resursi un lekciju prezentāciju materiāli.
Atslēgas vārdi Koka-betona starpstāvu pārsegums, koks, betons, starpstāvu pārsegums, personāla apmācības centrs, koka karkass
Atslēgas vārdi angļu valodā Timber-concrete floor slabs, timber, concrete, floor slabs, staff training centre, timber framework
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 07.02.2024 22:33:31