Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Ražošanas uzņēmuma digitālā mārketinga attīstības stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Digital marketing development strategy for the manufacturing company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Kristīne Zēriete
Anotācija Ņičipurova, L., Greitāne, R. (2024). Ražošanas uzņēmuma digitālā mārketinga attīstības stratēģijas izstrāde. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā maģistra studiju programma “Līderība un vadība”. 96 lpp. Noslēguma darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 96 lpp., tajā iekļauti 28 attēli un 24 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 76 angļu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. AS MADARA Cosmetics ir 2006. gadā dibināts kosmētikas ražošanas uzņēmums, 75% no tā apgrozījuma veido produkcijas pārdošana eksporta tirgos. Akciju sabiedrībai piederošā zīmola MADARA Cosmetics atpazīstamības veicināšana eksporta tirgos tiek uzskatīta par organizācijas svarīgāko stratēģisko mērķi, kura nozīmīgumu nosaka eksporta tirgus lielums un no tā izrietošās iespējas apgrozījuma palielinājumam. Starptautiskās atpazīstamības veicināšanas nolūkos kosmētikas zīmoli izmanto digitālā mārketinga instrumentus. Maģistra darba izstrādes ietvaros autore veica zīmola MADARA Cosmetics digitālā mārketinga vides novērtējumu un izstrādāja zīmola digitālā mārketinga attīstības stratēģiju, kas tiek fokusēta uz partnermārketinga stratēģijas attīstību, kuras īstenošana virzīs zīmolu uz atpazīstamības pieaugumu eksporta tirgos.
Atslēgas vārdi kosmētikas ražošanas uzņēmums, MADARA Cosmetics, digitālais mārketings, stratēģiskā plānošana, partnermārketings
Atslēgas vārdi angļu valodā cosmetics manufacturing company, MADARA Cosmetics, digital marketing, strategic planning, affiliate marketing
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2024 18:00:15