Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitalizācijas ieviešanas ietekmējošo faktoru novērtējums MVU Indijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Factors Influencing the Implementation of Digitalization in SMEs in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Angelina Roša
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba autores: Abhilash Kalathil Maģistra darba zinātniskais vadītājs: RTU Professor., Dr.oec. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Faktoru novērtējums, kas ietekmē digitalizācijas ieviešanu MVU Indijā Maģistra darbs rakstīts: Angļu valodā uzrakstītais darbs sastāv no ievada, trīs pamatdaļas daļām, secinājumiem un ieteikumiem. 87 lappušu garajā dokumentā kopā ir 29 attēli un 7 tabulas. Gan bibliogrāfijā, gan avotu sarakstā ir atsauces uz kopumā astoņdesmit avotiem angļu valodā. Darba pielikumiem veltītas astoņas lappuses. Maģistra darba galvenie rezultāti: straujas digitālās pārejas apstākļos mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Indijā ievieš digitālās tehnoloģijas, lai mainītu savu darbību un radītu jaunas iespējas paplašināšanai. Mazajiem uzņēmumiem ir jāpārvērtē savas uzņēmējdarbības stratēģijas, lai laika gaitā attīstītos un pielāgotos jaunajam standartam. Šī maģistra darba mērķis ir novērtēt faktorus, kas ietekmē digitalizācijas ieviešanu Indijas MVU. Pētījuma primārie dati ir apkopoti kvantitatīvi no akadēmiskajiem pētniekiem, uzņēmējiem, MVU darbiniekiem un digitālā mārketinga speciālistiem. 213 atbildes tika savāktas, izmantojot ērtas atlases metodi. Pētījumā tika identificēti trīs būtiski noteicošie faktori, kas ietekmē digitalizācijas ieviešanu Indijas MVU sektorā. Faktoru analīzes izmantošana ietvara veidošanā ļāva nozarei efektīvāk integrēt digitalizāciju. Darba autore veica faktoru analīzi, lai noskaidrotu norādīto aspektu nozīmīgumu. Atbildēm, kas tika iesniegtas, izmantojot SPSS 28, tika veikta faktoru analīze. Rezultātā tika identificētas četras atšķirīgas komponentes, kas atspoguļo mainīgos lielumus. Efektīvu faktoru pārvaldību, kas kavē digitalizācijas ieviešanu mazajos un vidējos uzņēmumos (MVU) Indijā, var panākt, izmantojot šajā pētījumā formulētu inovatīvu stratēģiju, izmantojot faktoru analīzes rezultātā iegūtos komponentus. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Kalathil, A., Andersone, I. (2023). Faktoru novērtējums, kas ietekmē digitalizācijas ieviešanu MVU Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 96 lpp.
Atslēgas vārdi Digitalizācija Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Indija Ietekme Augstums Finanšu šķēršļi Alternatīvas finansēšanas iespējas Finansējuma piekļuve Pārdošanas platformas Digitālā transformācija Gatavības modelis Veiksmes faktori
Atslēgas vārdi angļu valodā Digitalization Small and Medium Enterprises (SMEs) India Impact Growth Financial obstacles Alternative financing options Access to finance Sales platforms Digital transformation Readiness model Success factors
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2024 11:15:34