Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Reindustrializācija pilsētu blīvi apbūvētajās, vēsturiskajās teritorijās
Nosaukums angļu valodā Reindustrialization in Historic Urban High Density Areas
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Māra Liepa-Zemeša
Anotācija Vēsturiski rūpniecība ir bijusi nozare, līdz ar kuras attīstību ir cēlies valstu labklājības līmenis. Apstrādes rūpniecības attīstība un tās nozīmīguma kāpināšana Latvijas tautsaimniecībā ir viens no Nacionālā attīstības plāna centrālajiem elementiem. Latvijas rūpniecībai jākļūst videi draudzīgākai un digitāli transformētai, kas ir priekšnoteikums globālās konkurētspējas noturēšanai. Lai paceltu ražošanas uzņēmumu prestižu un uzlabotu darba apstākļus ir jāmodernizē ražošana un jāveido patīkama vide ap ražotnēm. Rīgā ir vairākas industriālas teritorijas, kurās agrāk notika apjomīga ražošana, bet šobrīd tās ir pamestas vai tiek izmantotas ekonomiski neefektīvi. Lielāka daļa no tādām industriālām teritorijām atrodas blīvi apbūvētajās, vēsturiskajās teritorijās. Pētījuma mērķis ir iegūt priekšnoteikumus kā veiksmīgi integrēt ražošanu blīvi apbūvētajā, vēsturiskajā pilsētvidē un veicināt labāku saderību starp ražošanu un apdzīvotām pilsētas teritorijām. Pirmajā nodaļā tika analizētas industriālas teritorijas pilsētvidē, to telpiskas un funkcionālas problēmas, kā arī teritoriju izmantošanas un attīstības iespējas. Otrajā nodaļā tika analizēti ražošanas piemēri pilsētvidē, iespējamie veidi un klasifikācijas, kā arī ražošanas un pilsētvides mijiedarbības problēmas. Trešajā nodaļā tika analizētas infrastruktūras un likumdošanas problēmas, kas saistītas ar reindustrializāciju pilsētvidē un nostādnes veiksmīgai ražošanas integrācijai blīvi apbūvētā pilsētvidē. Rezultātā tika secināts, ka ražošanas uzņēmumiem Rīgas industriālās teritorijās jākļūst atvērtākiem pilsētai, jāiegulda līdzekļi reklāmā, jāorganizē ekskursijas un jāatver veikali ar savu produkciju. Ražošanas veiksmīgai integrācijai pilsētā ir svarīgs pašvaldības un vietējo iedzīvotāju atbalsts. Ražošanai pilsētu jauktas apbūves teritorijās būtu nepieciešams definēt ne tikai vides piesārņojuma nosacījumus, bet arī vizuālas atbilstības prasības pret apkārtējam ēkām. Modernai ražošanai jābūt elastīgai un spējīgai pielāgoties izmaiņām laika gaitā, tāpēc Rīgas industriālajās teritorijās ir jāattīsta neliela mēroga rūpniecības parki ar daudzveidīgam izīrējamām ražošanas telpām. Maģistra darbs sastāv no 110 lappusēm, ieskaitot 31 attēlus un 4 pielikumus. Maģistra darbā tika izmantoti 71 avoti.
Atslēgas vārdi Rīgas industriālas teritorijas, pilsētu reindustrializācija, ražošana jauktas apbūves teritorijās
Atslēgas vārdi angļu valodā Riga's industrial territories, urban reindustrialization, production in newly built-up areas
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 23:41:06