Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Kompetenču centra attīstības stratēģijas izstrāde
Nosaukums angļu valodā Competence center growth strategy development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Mārtiņš Briedis
Anotācija Maģistra darba autors: Angelīna Lisjonoka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Asoc. Prof. Vladimirs Šatrevičs Maģistra darba temats: Kompetenču centra attīstības stratēģijas izstrāde Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 113 lpp., tajā iekļauti 41 attēls, 24 tabulas, 3 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 27 avoti angļu valodā, 6 avoti latviešu valodā un 1 avots krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Analītiskajā daļā tiek izpētīta dalīto pakalpojumu centru un informācijas un tehnoloģijas jomas aktualitātes un tendences, veikts uzņēmuma raksturojums. Izmantojot SVID metodi, tiek veikta kompetenču centra analīze, noteiktas potenciālas attīstības iespējas mākslīgā intelekta ieviešanas kontekstā. Lietišķā pētījuma daļā, balstoties OSPP metodes atklājumos un aptaujas rezultātos, tiek secināts, ka uzņēmuma mākslīga intelekta ieviešanas stratēģijai ir vairāki šķēršļi, kas saistīti ar inovāciju trūkumu un darbinieku gatavību, ko jānovērš, izstrādājot mākslīga intelekta ieviešanas stratēģiju. Aprēķinu daļā tiek detalizētāk izvērtēti visi šķēršļi un izstrādāta mākslīgā intelekta ieviešanas stratēģija, izstrādāts stratēģijas realizācijas plāns un aprēķinātas provizoriskas izmaksas un potenciālie ieguvumi. Tika apstiprināta izvirzīta hipotēze – mākslīgā intelektā balstīto rīku ieviešana kompetenču centrā veicinās darba produktivitāti un darbinieku apmierinātību ar darbu (H1). Otrā hipotēze – jaunās kompetences mākslīgā intelektā veicinās jaunas uzņēmuma attīstības iespējas (H2) tika apstiprināta tikai daļēji. Hipotēze var tikt pilnībā apstiprināta, ja uzņēmums pielietos darba autores piedāvātas stratēģijas realizācijas plānu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Lisjonoka, A. (2024). Kompetenču centra attīstības stratēģijas izstrāde. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionāla maģistra studiju programma “Līderība un vadība”, 113 lpp.
Atslēgas vārdi attīstības stratēģija, kompetenču centrs, mākslīgais intelekts, prasmju paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā development strategy, competence center, artificial intelligence, upskilling
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2024 17:25:35