Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Rīgas pilsētas autostāvvietu sistēmas izpēte un tās pilnveide
Nosaukums angļu valodā Study of the parking system of the city of Riga and its improvement
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jekaterina Vozņuka
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darba mērķis ir analizēt Rīgas pilsētas autostāvvietu sistēmu un izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidei. Maģistra darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantotās literatūras un avotu saraksta. Pirmajā nodaļā izklāstīta autostāvvietu teorētiskās analīzes zinātniskais pamatojums un apskatīti dažādi autostāvvietu pieprasījumu modeļi, kā arī ārvalstu pieredzes, veiksmīgu autostāvvietu risinājumu paņēmienu ieviešanas ikdienas praksē. Otrā nodaļa ir veltīta aktuālajai likumdošanai, kas reglamentē minimālās stāvvietu skaita prasības pie dažādām ēkām, kā arī nosaka stāvvietu tehniskos izbūves parametrus. Tā pat šī nodaļa arī ietver informāciju par gaisa kvalitāti, tās piesārņojušo parametru normas un informāciju par to, cik ļoti lielu gaisa kvalitātes pazeminājumu dod tieši autotransports. Trešajā nodaļā ir izpētīts Rīgas pilsētas sniegtais autostāvvietu pakalpojumu piedāvājumu klāsts, ietverot sevi autostāvvietu apsaimniekotāju uzņēmumu noteikumus, stāvvietu pieejamību, kā arī izmaksas, ar kurām ikdienā saskaras pakalpojuma lietotājs. Ceturtā nodaļa sniedz ieskatu par dažādiem Rīgas pilsētas iedzīvotāju mobilitātes paradumiem. Pamatojoties uz dažādām pakalpojuma sniedzēju iepriekš veikto aptauju rezultātiem, ir secināts, kādiem pārvietošanās līdzekļiem iedzīvotāji ikdienā dod priekšroku. Ceturtajā nodaļā ir arī strukturētās novērošanas metodes apkopotie rezultāti, kā arī izmaksu salīdzinājums starp pārvietošanās veidiem izmantojot autotransportu un sabiedrisko transportu. Piektajā nodaļā ir apkopota informācija par Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes izstrādes principiem – kādus uzlabojumus un izmaiņas veicot, būtu iespējams atslogot pilsētas autosatiksmes intensitāti, nodrošināt iedzīvotājiem ērtu privātā transporta novietojumu, bet tajā pat laikā, saglabājot estētiski pievilcīgu pilsētvidi. Maģistra darba pamatteksts ir izklāstīts 109 lappusēs un ilustrēts ar 30 attēliem un 15 tabulām. Darbā ir 12 pielikumi. Literatūras sarakstā iekļautas 64 literatūras vienības.
Atslēgas vārdi iedzīvotāju mobilitāte, autostāvvietas, auto transporta novietošana, pārvietošanās paradumi, transporta gaisa piesārņojums, sabiedriskais transports, Rīga.
Atslēgas vārdi angļu valodā population mobility, parking lots, car transport parking, movement habits, transport air pollution, public transport, Riga.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2024 12:18:59