Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Ilgtspējīgas komunikācijas un līdzdalības procesu veidošanās Latvijas pašvaldībās
Nosaukums angļu valodā Formation of sustainable communication and participation processes in Latvian municipalities
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Gunta Smalkā
Anotācija Maģistra darba “Ilgtspējīgas komunikācijas un līdzdalības procesu veidošanās Latvijas pašvaldībās” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes, Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras maģistra profesionālo studiju programmas „Pilsētu un reģionu inženierekonomika” 2.kursa studente Ilze Latišenoka. Zinātniskā darba vadītājs: RTU Pārvaldības un drošība institūta docents, pētnieks PhD. Kaspars Plotka. Kopējais maģistra darba apjoms ir 103 lpp., t.sk. 25 tabulas, 24 attēli , 4 pielikumi. Maģistra darbā tiek pētīta un analizēta ilgtspējīga komunikācija un līdzdalības procesu veidošanās Latvijas novadu pašvaldībās, analizēta pētāmo novadu pašvaldību komunikācijas veidošana digitālajā vidē un izmantotie mediji. Veikts novērtējums iedzīvotāju līdzdalībai un sadarbībai. Darbs sastāv 3 daļām, 7 nodaļām un 11 apakšnodaļām. Darba pirmajā daļā pētīts komunikācijas procesu teorētiskais ietvars, to veidošanās pamatelementi, izzinātas inovatīvas līdzdalības metodes, novērtēta sabiedrības līdzdalības un iesaistes nozīme un tās nepieciešamība. Otrā daļā analizēta komunikācijas un līdzdalības procesu veidošanās pētāmās Latvijas novada pašvaldībās, mediju izmantošanas paradumi pašvaldības komunikācija ar sabiedrības locekļiem, veikts komunikācijas aktivitāšu novērtējums. Rezultātā izstrādāts ilgtspējīgas komunikācijas un līdzdalības procesu veidošanās koncepts, izstrādāts līdzdalības formu iedalījums komunikatīvajos līmeņos. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga komunikācija; iedzīvotāju līdzdalība; komunikācijas metodes; sabiedrības iesaiste; digitālā komunikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable communication; citizen participation; communication methods; community involvement; digital communication
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 16:48:16