Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Universālais dizains dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Universal Design in the Living Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Baiba Vērpe
Recenzents Ilze Bērziņa
Anotācija Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no individuāla arhitektūras projektēšanas radošā procesa analītiska apraksta (pētījuma) “Universālais dizains dzīvojamā vidē” un projekta “Dzīvojamās mājas Zunda krastmalā, Rīgā” skaidrojošā apraksta. Pētījums sastāv no ievada, trim nodaļām un secinājumiem. Skaidrojošais apraksts ir par autora projektēto dzīvojamo ēku. Universālais dizains ir pieeja, kas tiecas radīt produkciju, vidi vai pakalpojumus tā, lai tos varētu izmantot ikkatrs sabiedrības dalībnieks, neatkarīgi no viņu vecuma, fiziskās spējas, izglītības līmeņa vai citiem parametriem. Universālā dizainā netiek izmantoti izolējoši risinājumi, kurus varētu izmantot tikai noteiktas cilvēku grupas, un, tā vietā, atrisinot dizainu ar elastīgumu un pielāgojamību, apmierinot pēc iespējas plašāku lietotāju klāsta vajadzības. Pētījuma mērķis ir analizēt universālā dizaina pieeju dzīvojamo māju projektēšanā. Pētījumā detalizēti aplūkota universālā dizaina pieeja dzīvojamās vides radīšanā un projektēšanā, analizēti universālā dizaina pamatprincipi, risinājumi un ieguvumi, aplūkots universālais dizains dzīvojamām funkcijām, dzīvokļa pieejamības risinājumi, kā arī tiek analizēts kādas jaunbūvētas daudzstāvu daudzdzīvokļu ēkas viena dzīvokļa plānojums. Pētniecības gaitā izmantota informācija no Latvijas būvnormatīviem, vides pieejamības biedrības “Apeirons” materiāliem, kā arī analizēti vairāki literatūras avoti par universālo dizainu un pieejamību. Tika veikta vides pieejamības eksperta intervija. Darbā tiek secināts, ka vairumā esošu ēku ir jāveic izmaiņas, lai nodrošinātu pieejamību un universālā dizaina prasības. Nozīmīgākais aspekts ir nodrošināt ērtus manevrēšanas ceļus, samazinot sākotnējos šķēršļus un piepūli. Šīs pārmaiņas veicina ne tikai praktisku ieguvumu, bet arī uzlabo dzīves kvalitāti un veido iekļaujošāku vidi jebkuram indivīdam. Šāda pieeja rada iespēju sasniegt pozitīvas pārmaiņas, respektējot un atbalstot sabiedrības dažādību. Bakalaura darba teorētiskā daļa sastāv no 30 lapaspusēm, ietverot 34 attēlus un 29 informācijas avotus, un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Universālais dizains. Pieejamība. Dzīvojamā vide. Zunda krastma
Atslēgas vārdi angļu valodā Universal design. Accessibility. Living environment. Zunda waterfront.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 14.01.2024 21:44:33