Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Latvijas baznīcu arhitektūra mūsdienu kontekstā. Tradīciju centrs Carnikavā
Nosaukums angļu valodā Ecclesiastical Architecture in Latvia in the Contemporary Context. The Center of Traditions in Carnikava
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Jānis Krastiņš
Recenzents Madara Marcinkus
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistra programmas studentes Sabīnes Aseres maģistra darba “Latvijas baznīcu arhitektūra mūsdienu kontekstā” mērķis ir, apkopojot un sistematizējot Latvijā būvētas baznīcas kopš 1991.gada un balstoties uz Eiropas pieredzi, apzinot mūsdienu kulta celtņu formu un projektēšanu principus, atklāt to attīstības potenciālu sabiedrisku telpu kontekstā. Lai sasniegtu pētījuma mērķi, darbs sistemātiski tiek dalīts četrās nodaļās. 1.nodaļas ietvaros tiek pētīta Latvijas baznīcu telpiski tipoloģiskā attīstība, vēsture un apzināti normatīvie akti un projektēšanas principi. 2. nodaļā , lai atklātu baznīcas, kā sabiedriskas telpas daļas nozīmi, tiek analizēti publisku ārtelpu veidošanas principi attiecībā uz baznīcu pilsētā un tiek skatīta baznīcas nozīme mūsdienu sabiedrībā. Pētījuma ietvaros no interneta avotiem un mūsdienu kartēm tiek reģistrētas un apkopotas kristiešu baznīcas Latvijā, kas celtas kopš 1991.gada. 3.nodaļā tiek padziļināti analizētas un klasificētas apkopotās, jaunuzceltās katoļu, luterāņu, pareizticīgo, baptistu, vecticībnieku, mormoņu un jaunapustuliskās baznīcas. Tiek apzināts to celtniecības ekonomiskais pamatojums un apzināta to problemātika. 4.nodaļā, lai noskaidrotu sakrālās arhitektūras attīstības tendences, tiek pētīti veiktie baznīcu projekti Eiropā pēdējo 10 gadu laikā pēc iespējas tuvākā Latvijas apkaimē. Darba rezultātā, balstoties uz pētījumā veiktajām analīzēm tiek izcelta Latvijas modernās baznīcu arhitektūras problemātika, apzināti baznīcu veidojošie sociālie un pilsētbūvnieciskie principi un mūsdienām raksturīgās jaunu baznīcu projektēšanas stratēģijas. Maģistra darba apjoms sastāv no 90 lapām, 69 attēliem, 19 ilustrācijām, 98 informācijas avotiem un 7 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Sakrālā arhitektūra, baznīcas Latvijā, sakrālā arhitektūra Latvijā, mūsdienu kulta celtnes
Atslēgas vārdi angļu valodā Ecclesiastical Architecture, churches in Latvia, sacred architecture in Latvia, modern cult buildings.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2024 14:50:34