Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Zāļu paciņu veseluma pārbaudes iekārta
Nosaukums angļu valodā Medicine package integrity inspection device
Struktūrvienība 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts
Darba vadītājs Aldis Balodis
Recenzents Nadežda Fedorjana
Anotācija Inženierprojekta mērķis ir uzprojektēt zāļu paciņu veseluma pārbaudes iekārtu, kas automātiski novērtē noliktavā pārbaudāmo iepakojumu veselumu – deformācijas, samitrinājumu un nosmērējumus, nosakot, vai iepakojums ir tālāk izplatāms. Darbs sastāv no ievada, literatūras apskata daļas par iespējamiem risinājumiem, risinājumu salīdzinājuma un tehniskā uzdevuma definēšanas daļas, inženierrisinājumu variantu apraksta un shēmu apraksta, tehnoloģiskajiem aprēķiniem, detaļas tehnoloģiskā izgatavošanas procesa apraksta, telpas izvietojuma plānojuma, iekārtas izgatavošanas izmaksu aprēķina, specifiskajām prasībām darba, civilās un vides aizsardzībā, kā arī no secinājumu daļas. Darbā tika uzprojektēta iekārta, kas sastāv no divām konveijera lentēm, uz kurām notiek paciņu atdalīšana un pozicionēšana un apgriešana attēlu uzņemšanai, kā arī paciņu novadīšana pa diviem iespējamiem ceļiem. Ir divas attēlu uzņemšanas stacijas, kas nodrošina, ka iepakojums ir redzams no visām iepakojuma plaknēm. Tika uzprojektēta iekārta, kas spējīga atšķirt detaļas vismaz 3mm izmēros, relatīvā paciņas mitruma atšķirības 10% apmērā, ko izmantot datorredzes modelī, lai sasniegtu precizitāti >=95% bojāto iepakojumu novērtēšanai. Viena iepakojuma apstrādes laiks aizņem 7-10s. Darba aprakstošā daļa satur 12 tabulas, 24 attēlus un 68 literatūras avotus. Grafiskā daļa kopā sastāv no 7 A1 formāta lapām, kas ietver 1 kopskata rasējumu, 1 kopsalikuma rasējumu, variantu salīdzinājumu, 5 detaļu rasējumus, detaļas tehnoloģiskā procesa, funkcionālu shēmu un ciklogrammu, zāļu paciņas veseluma pārbaudes iekārtas izvietojuma plānojumu.
Atslēgas vārdi zāļu,paciņa, automātisks, konveijera, pārbaude, attēli
Atslēgas vārdi angļu valodā medicine, package, automatic, conveyor, inspection, pictures
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2024 12:22:36