Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Konteineru pārvadājumu kontroles pilnveidošana Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Improving the Control of Container Traffic at the Latvian Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Aivars Gulbis
Recenzents Raimonds Zukuls
Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Konteineru pārvadajumu kontroles pilnveidošana Latvijas muitā”. Darba autore ir Juna Katjkova. Kontrabanda caur konteineriem joprojām ir viena no nelegālās tirdzniecības metodēm, un muitas dienesti visā pasaulē pastāvīgi uzlabo savas metodes un tehnoloģijas, lai apkarotu šo parādību. Tas varētu ietvert konteineru rentgena izmantošanu, efektīvāku uzraudzības sistēmu izstrādi un informācijas apmaiņu starp dažādu valstu muitas iestādēm. Mūsdienās muitas konteineru pārbaužu uzlabošanai muitā ir vairāki mērķi, kuru nolūks ir nodrošināt tirdzniecības efektivitāti, sabiedrības drošību un atbilstību muitas noteikumiem. Darba mērķis ir Latvijas muitas konteineru parvadājumu kontroles optimizācijas iespēju izstrāde. Lai sasniegtu darba mērķi, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: 1.apkopot muitas lomu konteineros parvadijumos; 2.iepazīties ar konteineru veidiem; 3.izpētīt, kādi instrumenti starptautiskās likumīgās tirdzniecības veicināšanai un muitas kontroles efektivizēšanai ir nepieciešami; 4.iepazīties ar konteinera kravu pārvadājumu drošību; 5.izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus. Darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmā nodaļā tiek aplūkoti konteineru pārvadājumu teorētiskie aspekti. Otrā nodaļā veikta konteineru pārvadājumu muitas kontroles problēmu un nepilnību izpēte. Trešā nodaļā tiek izstrādāti instrumenti starptautiskās likumīgās tirdzniecības veicināšanai un muitas kontroles efektivizēšanai. Bakalaura darba noslēgumā tiek izdarīti secinājumi un piedāvāti priekšlikumi par kontroles nepilnībām un kontroles uzlabošanas iespējam. Darba apjoms ir 52 lapas, tas satur 19 attēlus, 52 izmantotās literatūras un informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Muita, kontrabanda, apkarošana, konteiners, kontrole, parbaude, pārvadajumi, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs, smuggling, combating, container, control, inspection, transfers, Latvia
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 21.12.2023 14:35:07