Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Ilgtspējīgs mājoklis dzīves kvalitātes uzlabošanai
Nosaukums angļu valodā Sustainable Housing for the Improvement of Life Quality
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sarmīte Barvika
Recenzents Ervīns Krauklis
Anotācija Bakalaura darba "Ilgtspējīgs mājoklis dzīves kvalitātes uzlabošanai" autors ir Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras un dizaina institūta Arhitektūras skolas 4. kursa students Markuss Baratinskis. Bakalaura darbs piedāvā visaptverošu skatījumu uz ilgtspējīgu dzīvojamo vidi, kur tiek sasaistīti ekonomiskie, veselības un sociālie aspekti. Darbs sniedz ieskatu par esošo situāciju Latvijā un izceļ ieteikumus un risinājumus ilgtspējīga mājokļa attīstībai, bet arī uzsver cilvēku iesaisti šajā procesā. Pirmajā nodaļā tiek analizēta ilgtspējīga mājokļa nozīme, fokusējoties uz būtiskajiem faktoriem, kas veido šīs ilgtspējības pamatus, kā arī tiek uzsvērti svarīgie faktori ilgtspējīgam mājoklim, tostarp enerģijas efektivitāte, ūdens taupīšana, atkārtoti izmantotie materiāli, dabīgais apgaismojums, ventilācija, sociālā un vides labklājība, atkritumu apsaimniekošana un sociālā iekļaušana. Otrajā nodaļā tiek analizēti ilgtspējīgās būvniecības pamatprincipi, konkrēti fokusējoties uz ēkas četriem dzīves cikla posmiem: ražošanas posmu, celtniecības posmu, izmantošanas posmu un dzīves beigu posmu. Šie posmi tiek aplūkoti no vides perspektīvas, iekļaujot aktuālo aktoru sadarbību cirkulārajā ekonomikā. Trešajā nodaļā tiek analizētas dažādas dimensijas un aspekti saistībā ar dzīvojamās vides ilgtspējīgu attīstību un mājokļu risinājumu veidošanu Latvijā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 30 lappuses, ieskaitot projekta skaidrojošo aprakstu, 15 attēlus un shēmas. Izmantoto avotu sarakstā ir 24 avoti.
Atslēgas vārdi Ilgtspējība, mājoklis, enerģijas efektivitāte, videi draudzīga būvniecība, sociālā un vides labklājība
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability, housing, energy efficiency, environmentally friendly construction, social and environmental well-being.
Valoda lv
Gads 2024
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2024 04:14:33